Som urologický pacient

Močová inkontinencia

Močová inkontinencia

Čo je močová inkontinencia?

Močová inkontinencia je nedobrovoľný, nekontrolovateľný únik moču. Ak k nemu dochádza pravidelne, považujeme ho za ochorenie. Riziko vzniku inkontinencie stúpa s vekom, ale môže sa vyskytovať aj u mladších osôb. Častejšie sa vyskytuje u žien.

Úniky moču sú sprevádzané nepríjemnými telesnými pocitmi a pocitom hanby, ktoré pacientom bránia vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

Pokiaľ sú úniky moču časté a obťažujú vás, alebo ak znižujú kvalitu vášho života, je dôležité, aby ste vyhľadali lekársku pomoc. Vo väčšine prípadov je inkontinenciu možné liečiť rôznymi liečebnými postupmi vrátane cvičení na posilnenie panvového dna, medikamentóznej liečby či chirurgického zákroku. O najvhodnejšom spôsobe liečby sa poraďte so svojim lekárom.

Príčiny vzniku močovej inkontinencie

Medzi najčastejšie príčiny patria:

 • Hormonálny deficit
 • Oslabenie svalov panvového dna
 • Neurologická dysfunkcia dolných močových ciest
 • Infekcia močového ústrojenstva
 • Benígne zväčšenie prostaty

Medzi bežné rizikové faktory patria:

 • Operácia v oblasti malej panvy, najčastejšie prostaty
 • U žien pôrod, menopauza

Močová inkontinencia sa obvykle zhoršuje s vyšším vekom, ale nemala by sa považovať za prirodzenú súčasť starnutia.

Typy močovej inkontinencie

Existujú viaceré typy inkontinencie podľa toho, kedy a ako vám moč uniká. Súvisí to s tým, ktorá časť dolných močových ciest je postihnutá.

Stresová inkontinencia

Stresová inkontinencia (SUI) je stav, pri ktorom dochádza k úniku moču pri určitých aktivitách, napríklad:

 • Kašeľ, kýchanie, smiech
 • Cvičenie, beh, skákanie
 • Zdvíhanie ťažkých bremien

Pri vyššie spomínaných aktivitách sa zvýši tlak na močový mechúr. Močová rúra alebo zvierač močového mechúra nevydržia tlak naplneného mechúra a dochádza k mimovoľnému, nechcenému úniku moču z močového mechúra.

Urgentná močová inkontinencia

Urgentná močová inkontinencia (UUI) je stav, pri ktorom cítite urgentné nutkanie na močenie, ktoré sa nedá odložiť. Svaly močového mechúra sa sťahujú a musíte ihneď močiť, aj keď momentálne nechcete alebo nemôžete.

Zmiešaný typ inkontinencie

Ak sa u vás rozvinú príznaky stresovej a urgentnej inkontinencie zároveň, ide o tzv. zmiešaný typ inkontinencie.

Obr. 1a: Dolné močové cesty muža.
Obr. 1a: Dolné močové cesty muža.

Obr. 1b: Dolné močové cesty ženy.
Obr. 1b: Dolné močové cesty ženy.

Rozhovor s lekárom

Hovoriť o problémoch s únikom moču môže byť nepríjemné, ale na správne určenie diagnózy nevyhnutné. Neliečená inkontinencia môže viesť k ďalším zdravotným problémom, ako napríklad časté infekcie, kožné problémy, spareniny, sexuálne poruchy, ďalej môže spôsobovať chronický stres alebo dokonca depresiu. To všetko môže mať negatívny vplyv na váš spoločenský alebo pracovný život a môže viesť k sociálnej izolácii.

Lekár vám môže pomôcť zmierniť vaše ťažkosti, v niektorých prípadoch inkontinenciu i úplne vyliečiť. Lekár musí zistiť, ktorým typom inkontinencie trpíte a čo ju spôsobuje. To všetko pomáha pri výbere správnej liečby.

Váš lekár je tá najvhodnejšia osoba, s ktorou môžete svoje problémy s inkontinenciou konzultovať. Nehanbite sa s ním prebrať všetky svoje ťažkosti a obavy vyplývajúce z inkontinencie.

Môžete si vopred pripraviť otázky, ktoré sa chcete svojho lekára spýtať. Napríklad:

 • Prečo sa u mňa vyskytli tieto ťažkosti?
 • Existuje nejaká liečba na moje problémy?
 • Aké vyšetrenia sú u mňa potrebné?
 • Akú liečbu by ste mi odporučili a prečo?
 • Čo môžem očakávať v nasledujúcich mesiacoch alebo rokoch, ak sa nebudem liečiť?
 • Čo môžem očakávať v nasledujúcich mesiacoch alebo rokoch, ak sa budem liečiť?
 • Pomôžu lieky zmierniť moju inkontinenciu?
 • Aké sú vedľajšie účinky liekov?
 • Je u mňa potrebná operácia?
 • Aké typy operácií sú v mojom prípade vhodné?
 • Kedy môžem očakávať výsledky liečby?
 • Ako často budem musieť chodiť na kontroly k lekárovi?

Nemusíte sa pýtať na všetko, vyberte si tie otázky, ktoré považujete za najdôležitejšie.

Odborné výrazy, ktoré môže použiť váš lekár

 • Syndróm dolných močových ciest (LUTS) je spoločné označenie rôznych symptómov, ktoré môžu naznačovať prítomnosť rozličných ochorení s vplyvom na močové cesty.
 • Neurologická dysfunkcia dolných močových ciest je dysfunkcia dolných močových ciest spôsobená problémami nervového systému, ktorý ovplyvňuje ich činnosť.
 • Noktúria je nutkanie močiť, pre ktoré sa postihnutá osoba budí raz alebo viackrát za noc.
 • Únik moču je akékoľvek nedobrovoľné vylučovanie moču.