Som urologický pacient

Noktúria

Noktúria

Čo je noktúria?

Noktúria je stav, keď sa človek v noci jeden alebo viackrát zobudí pre potrebu močiť.

Ak sa v noci zobudíte, lebo máte hlad, počujete hluk alebo cítite bolesť,  a pritom sa rozhodnete navštíviť toaletu, noktúriou netrpíte. Noktúriou netrpíte, ani ak idete na toaletu ráno hneď po prebudení.

Občasné vstávanie spôsobené potrebou močiť je bežné a vo všeobecnosti nie je obťažujúce. Ak však pravidelne vstávate dva alebo viackrát za noc, môže to mať vplyv na kvalitu vášho života a celkový zdravotný stav. Čím častejšie sa v noci budíte, tým viac trpí váš pocit pohody.

Noktúria narušuje spánok a môže spôsobiť zvýšenú únavu počas dňa. Výsledkom môže byť zhoršená koncentrácia v práci a pri výkone každodenných aktivít. Nedostatok energie môže ovplyvniť i váš spoločenský život.

Ako často sa noktúria vyskytuje?

Noktúria postihuje rovnako mužov i ženy a s pribúdajúcim vekom sa vyskytuje častejšie. U dospelých do 30 rokov je častejšia u žien, kým vo veku nad 50 rokov postihuje častejšie mužov. Vo veku nad 60 rokov sa riziko vzniku noktúrie rapídne zvyšuje u oboch pohlaví.

Zaujímavý fakt

Hoci noktúria doslovne znamená „močenie počas noci“, môže sa objaviť aj cez deň u ľudí, ktorí v noci pracujú a cez deň spia.

Čo spôsobuje noktúriu?

  • U niektorých ľudí produkujú obličky príliš veľa moču. Ak sa moč tvorí v zvýšenom množstve iba počas noci, ide o nočnú polyúriu
  • Príčinou zvýšenej produkcii moču môžu byť rôzne zdravotné problémy, napríklad cukrovka 1. alebo 2. typu alebo primárna polydipsia, teda pocit sucha v ústach, ktorý vedie k zvýšenému príjmu tekutín
  • Niektorí ľudia majú malú kapacitu močového mechúra, preto sa naplní rýchlejšie a nedokáže zadržať moč po celú noc
  • Ak trpíte ochorením močového mechúra alebo prostaty, napríklad nezhubným zväčšením prostaty ( BHP), tento stav vám môže brániť úplne vyprázdniť močový mechúr pred spaním. Preto sa mechúr rýchlejšie naplní a nedokáže zadržať moč po celú noc

Ďalšie možné príčiny noktúrie:

  • Dráždivý (hyperaktívny) močový mechúr (OAB, pozri EAU Informácie pre pacientov o hyperaktívnom močovom mechúrer)
  • Znížená produkcia hormónu vazopresínu
  • Obštrukčné spánkové apnoe alebo chrápanie
  • Opuch členkov a nôh, označovaný ako periférny edém
  • Symptómy dolných močových ciest (LUTS)
  • Kongestívne srdcové zlyhanie

Spoznanie skutočnej príčiny vašej noktúrie pomôže lekárovi pri výbere optimálnej liečby vhodnej pre váš individuálny stav.