Som urologický pacient

Obličkové a močové kamene

Obličkové a močové kamene

Obličkové a močové kamene

Obličkové a močové kamene sú bežne rozšírené, ale presné čísla o počte pacientov, ktorí týmto ochorením v Európe trpia, je ťažké získať.

Kameň je tvrdý, pevný útvar, ktorý vniká kryštalizáciou minerálov obsiahnutých v moči v močových cestách. Kamene sa môžu nachádzať v obličkách alebo močovodoch (trubice spájajúce obličky a močový mechúr).

Obličkové alebo močové kamene sú často bez ťažkostí, ale sú jedným z najbolestivejších ochorení. V minulosti sa označovali aj ako “Popoluškina choroba”, pomerne rozšírené ochorenie, ale bez širšieho verejného povedomia. V súčasnosti sa ich výskyt zvyšuje najmä z dôvodu zmien v západnom štýle života a stravovaní.

Zaujímavé fakty

  • Kamene sú bežné: asi u 1 z 10 ľudí sa počas života vytvoria obličkové alebo močové kamene.
  • Pravdepodobnosť vzniku kameňov je 5 až 10 %.
  • U mužov sa kamene vyskytujú častejšie ako u žien, a to v pomere 3:1. Tento rozdiel sa v súčasnosti zmenšuje, hlavne vďaka zmenám v životnom štýle a stravovaní.
  • Najčastejšie sú týmto ochorením postihnutí ľudia vo veku 30 až 50 rokov.
  • U pacientov, ktorí trpia močovými kameňmi, vzniknú kamene zvyčajne viac ako jedenkrát za život.