Som urologický pacient

Rakovina obličky

Rakovina obličky

Čo je rakovina obličky?

Rakovina obličky je rast zhubných buniek (nádoru) v obličkách. Medicínsky názov je karcinóm renálnych buniek. Nádor v obličke môže byť aj nezhubný.

Rakovina obličky je všeobecný pojem. Existuje viacero variácií nádorov obličky a štádií ochorenia. Vaša liečba a skúsenosť s ňou závisia od konkrétnych vlastností nádoru a odbornosti zdravotníckeho personálu.

Jednotlivé časti tejto sekcie poskytujú všeobecné informácie o rakovine obličky, diagnostike a možnostiach liečby. O svojej situácii sa poraďte s lekárom.

Aká je funkcia obličiek?

Obličky sú párový orgán fazuľovitého tvaru uložené na zadnej strane brušnej dutiny, ktoré filtrujú krv a vytvárajú moč. Sú dôležité pri rôznych procesoch v tele, vrátane kontroly tlaku krvi, produkcie krviniek a udržiavania zdravých kostí (Obr. 1).

Rakovina obličky

Obr. 1: Oblička a okolité tkanivo, žily a tepny.

Rakovina obličiek predstavuje celosvetovo asi 2 % zo všetkých diagnóz rakoviny. V posledných dvadsiatich rokoch došlo v Európe k miernemu nárastu počtu prípadov rakoviny obličiek, ale zároveň došlo vo väčšine regiónov k zvýšeniu miery prežívania. Je to spôsobené častejším využitím a zdokonalením technológií sonofgrafických a CT zobrazovacích metód, čo vedie k diagnostikovaniu rakoviny obličky v skoršom štádiu.

U mužov je pravdepodobnosť diagnostikovania rakoviny obličky vyššia ako u žien. Väčšine ľudí sa diagnostikuje medzi 60. a 70. rokom života.

Štádiá ochorenia

Existuje mnoho štádií ochorenia a variácií nádoru obličky. Lokalizovaným karcinómom obličky nazývame také štádium rakoviny, keď nádor postihuje obličku a ďalej sa nešíri. Pri lokálne pokročilom karcinóme obličky prerastá nádor do okolitého tkaniva a zasahuje cievy, nadobličku alebo lymfatické uzliny. O metastatickom ochorení hovoríme vtedy, ak sa rakovina šíri buď do vzdialených lymfatických uzlín, alebo do iných orgánov.

Rizikové faktory rakoviny obličky

Príčiny vzniku rakoviny obličky je často ťažké určiť. Medzi všeobecné rizikové faktory patrí fajčenie a obezita.

Medzi potenciálne rizikové faktory patrí prvostupňový príbuzenský vzťah s osobou s rakovinou obličky alebo vysoký krvný tlak. Znížiť riziko vzniku rakoviny obličky môžu určité zmeny životného štýlu, hlavne prestať fajčiť a udržiavať si zdravú hmotnosť.