Rakovina semenníkov

Symptómy a diagnózy

Symptómy a diagnózy

Aké sú symptómy ochorenia?

Medzi najčastejšie príznaky rakoviny semenníkov patrí zväčšenie semenníka alebo  hrčka na niektorom zo semenníkov (Obr. 1). Môžete taktiež cítiť bolesť semenníka alebo celého mieška, nie je to však typický príznak rakoviny semenníkov.

Pokiaľ sa rakovina semenníkov rozšírila do ďalších častí tela (metastázy), môžete pociťovať tupú bolesť alebo si nájsť hrčky aj na iných častiach tela.

Pamätajte: Väčšina hrčiek nie sú rakovina! Avšak ak máte jeden z týchto symptómov, je veľmi dôležité čím skôr navštíviť lekára. Čím skôr je rakovina semenníkov zachytená, tým je vyššia šanca na jej vyliečenie.

Vyšetrenie semenníkov je jednoduché

Vyšetrujte si semenníky pravidelne, obzvlášť ak máte jeden z rizikových faktorov rakoviny semenníka.

Najlepší čas na vyšetrenie semenníkov je hneď po teplom kúpeli alebo sprche. Koža mieška je vtedy uvoľnená a semenníky sú ľahšie hmatné. Zaberie to len pár minút.

Vyšetrujte sa v stoji:

 • Hľadajte zväčšenie v oblasti mieška.
 • Jemne chyťte miešok a nahmatajte semenník
 • Vždy vyšetrujte semenníky jednotlivo. Pevne a jemne chyťte semenník medzi palec a prsty oboch rúk a  prejdite po celom povrchu semenníka.
 • Je normálne, že jeden semenník je trochu väčší ako druhý. Je taktiež normálne cítiť povrazovitú štruktúru (nadsemenník) nad a vzadu za semenníkom.

Obr. 1: Samovyšetrenie
Obr. 1: Samovyšetrenie

Ak nájdete hrčku, zväčšenie alebo iné zmeny, navštívte lekára. Tieto zmeny nie sú vždy rakovina, ale ak je to rakovina a zachytí sa v skorom štádiu, máte najlepšiu šancu na vyliečenie.

Ako sa diagnostikuje rakovina semenníkov?

Lekár vás fyzikálne vyšetrí a spýta sa na vašu anamnézu. V závislosti od rizikových faktorov a symptómov vykoná krvné testy a ultrazvukové vyšetrenie na potvrdenie rakoviny semenníka.

Vyšetrenia na rakovinu semenníkov

Test Účel vyšetrenia
Krvný test Krv je testovaná na prítomnosť zvýšených hladín určitých proteínov, ktoré sú zvýšené pri rakovine semenníkov (nádorové markery).
Ultrazvukové vyšetrenie Ultrazvukové vlny umožňujú zobraziť vnútro semenníka a zobraziť zmeny tkaniva semenníka.
Mikrolitiáza Ak sa na ultrazvuku objavia malé biele bodky („mikrolity“),váš lekár vám môže navrhnúť odobratie vzorky tkaniva zo semenníka (biopsia). Zisťuje sa prítomnosť prekanceróznych buniek.
MRI V špeciálnych prípadoch môže MRI zobrazenie pomôcť rozhodnúť o potrebe chirurgického zákroku.

Otázky, ktoré sa môžete spýtať svojho lekára o diagnostike

 • Aké vyšetrenia podstúpim?
 • Sú tieto vyšetrenia bolestivé?
 • Môžem ísť po vyšetrení domov?
 • Ako dlho budem čakať na výsledky vyšetrení?
 • Budete určite vedieť, či mám rakovinu?
 • Ak mám rakovinu, viete povedať, či sa rozšírila do celého tela?

Čo je to „staging“ (štádium) ?

Rakovina sa klasifikuje do štádií. Štádia sa odlišujú veľkosťou nádoru, rozšírením nádorových buniek do iných tkanív či orgánov (Obr. 2). Tieto informácie pomáhajú lekárovi aj vám určiť, aká vážna je rakovina a ako ju liečiť.

Štádiá rakoviny semenníkov:

 1. štádium – rakovina je iba v semenníku.
 2. stádium – rakovina sa rozšírila do lymfatických uzlín brucha.
 3. štádium – rakovina sa rozšírila za lymfatické uzliny brucha. Rakovina môže byť v častiach tela vzdialených od semenníkov, napríklad v pľúcach alebo v pečeni.
Obr. 2: Metastatické rozšírenie.
Obr. 2: Metastatické rozšírenie.

 

Aká je moja prognóza?

Prognóza predstavuje riziko, či bude rakovina po liečbe ďalej rásť alebo zmizne.

Typ a štádium rakoviny semenníka pomáha určiť prognózu ochorenia.

Prognóza ochorenia sa stanovuje na základe:

 • Výskytu rakoviny semenníka u vás a v rodine
 • Typu rakoviny (seminóm verzus non-seminóm)
 • Rozsahu rozšírenia rakovinových buniek do iných tkanív a orgánov (metastázy).
 • Hladiny nádorových markerov v krvi, zvlášť pri non-seminómoch, ktoré sú agresívnejšie.