Som urologický pacient

Hyperaktívny močový mechúr

Hyperaktívny močový mechúr

Čo je močový mechúr?

Močový mechúr je orgán zhromažďujúci moč tvoriaci sa v obličkách. Jedná sa o vakovitý sval s kapacitou približne 500 mililitrov (Obr. 1a a b).

Väčšina ľudí pociťuje naplnenie mechúra, keď je z polovice plný. Na jeho vyprázdnenie potrebujete uvoľnenie. To zvyčajne znamená byť v spoločensky vyhovujúcom prostredí, ako je toaleta, alebo na mieste s dostatkom súkromia. Mozog následne vyšle mechúru signál na vyprázdnenie.

Frekvencia močenia závisí od viacerých faktorov, predovšetkým však od množstva prijatých tekutín. Väčšina ľudí močí menej ako osemkrát za deň a maximálne raz v noci.

Obr. 1a: Mužské dolné močové cesty Obr. 1b: Ženské dolné močové cesty
Obr. 1a: Mužské dolné močové cesty.
Obr. 1b: Ženské dolné močové cesty.

Aké sú symptómy hyperaktívneho (dráždivého) močového mechúra?

Symptómy hyperaktívneho močového mechúra (OAB – z angl. overactive bladder) sú súhrnom symptómov týkajúcich sa uskladňovania moču. Patria k nim:

 • Náhle vzniknutá potreba močiť, ktorú je len ťažko možné oddialiť
 • Akýkoľvek mimovoľný únik moču
 • Potreba močiť častejšie ako zvyčajne
 • Nočné budenie spojené s potrebou močiť

OAB symptómy sú bežné a môžu postihovať mužov i ženy. V určitom období života nimi trpí 10 až 20 % ľudí.

Čo zapríčiňuje vznik hyperaktívneho močového mechúra?

Symptómy OAB môžu mať niekoľko príčin:

 • Niektorí ľudia pociťujú náhle a spontánne sťahy svalstva močového mechúra
 • Niektorí ľudia sú vnímavejší k pocitom naplnenia močového mechúra
 • V niektorých prípadoch produkujú obličky počas noci príliš veľa moču, čo vedie k noktúrii. Môže to súvisieť s vyšším vekom alebo určitými chorobami
 • Niektorí ľudia majú menší močový mechúr, ktorý sa naplní rýchlejšie, ale nie je to veľmi časté

Výrazy, ktoré môže použiť váš lekár:

 • Urgencia je náhle vzniknutá potreba močiť, ktorú možno len ťažko oddialiť. Príčinou môže byť strach z úniku moču. Je to najdôležitejší symptóm OAB
 • Urgentná inkontinencia je únik moču v prípade, keď nestihnete včas prísť na toaletu
 • Frekventúria (časté močenie) je potreba močiť častejšie ako zvyčajne, vo všeobecnosti viac ako osemkrát denne
 • Noktúria je stav, keď sa človek v noci zobudí raz alebo viackrát kvôli potrebe močiť
 • LUTS (príznaky dolných močových ciest) je označenie používané pre súhrn príznakov, ktoré môžu poukazovať na množstvo chorôb postihujúcich močový systém