Som zdravotnícky pracovník

Som zdravotnícky pracovník

Prečo by som mal používať tieto informácie?

Či už ste urológ, zdravotná sestra, všeobecný lekár, alebo špecialista v príbuznom odbore môžete používať a ďalej odporúčať a šíriť informácie a materiály, ktoré sú k dispozícii na tejto webstránke. Tieto bohato ilustrované materiály vám pomôžu pri vzdelávaní vašich pacientov – sú písané zrozumiteľne a zodpovedajú najnovším medicínskym poznatkom.
Ako sa bude projekt rozrastať, na stránke budú pribúdať nové témy aj jazyky. Úzko spolupracujeme s národnými urologickými spoločnosťami, čo znamená, že informácie z tejto webstránky sú relevantné aj pre váš región.

Ako používať tieto informácie?

Informácie môžete používať v rámci konzultácií s pacientmi – buď samostatne, alebo ako doplnok k informačným materiálom, ktoré sú vo vašej ambulancii k dispozícii. Tieto informácie môžete zdieľať s vašimi pacientmi tromi spôsobmi:

  • Rozdávanie: V našej knižnici si môžete stiahnuť všetky letáky EAU Informácie pre pacientov zdarma. Môžete si ich jednoducho vytlačiť a rozdávať svojim pacientom.
  • Odporúčanie: Ak letáky nie je možné vytlačiť, môžete svojim pacientom odporučiť, aby túto webstránku navštívili. Väčšina z nich dokáže stránku navštíviť a vytlačiť si z nej relevantné informácie. Môžete si tiež vytlačiť vizitku, ktorú odovzdáte pacientovi, aby nezabudol navštíviť našu webstránku.
  • Odkazy a zdieľanie: Budeme radi a vďační, ak nám pomôžete zvýšiť informovanosť o tomto projekte – chceme, aby z našej práce malo prospech čo najviac ľudí! Prosím, stiahnite si naše bannery a odkážte k nám ľudí z vašich webových stránok. Bannery sú k dispozícii v rôznych jazykoch.

Letáky, vizitku a bannery nájdete v knižnici (odkaz na knižnicu).

Nenachádza sa váš jazyk na webstránke?

Páči sa vám webstránka, ale nemôžete ju využiť, pretože váš materinský jazyk nie je k dispozícii? S pomocou našich partnerov pracujeme na tom, aby bola preložená do toľkých jazykov, ako je len možné. Môžete nám pomôcť, ak sa obrátite na urologickú spoločnosť (odkaz na Uroweb http://www.uroweb.org/about-eau/international-relations/) vo vašom štáte a požiadate ju, aby sa pripojila do našej partnerskej siete.