• Go to:

Transuretrálna mikrovlnná terapia (TUMT) prostaty je minimálne invazívna liečba, pri ktorej sa využíva mikrovlnná energia na zrazenie časti prostatického tkaniva. Tento proces sa nazýva koagulácia. Ošetrená časť prostaty je buď vstrebaná, alebo vylúčená s odchádzajúcim močom po výkone. Cieľom TUMT je zmenšiť prostatu a zlepšiť príznaky.

Kedy budem zvažovať TUMT?

TUMT sa odporúča u mužov s prostatou veľkou 30-100 ml, ktorí preferujú minimálne invazívnu liečbu a ktorí si neprajú operáciu z dôvodu iných zdravotných problémov.

Ako sa prevádza TUMT?

TUMT sa vykonáva v lokálnej anestézii, niekedy v kombinácii s vnútrožilovou anestéziou. Akonáhle ste pod vplyvom anestetík, lekár zavedie močovou trubicou cievku, ktorá má mikrovlnnú anténu a balónik. Anténa zahrieva prostatické tkanivo mikrovlnnou energiou a balónik udržiava anténu na mieste vo vnútri prostaty (Obr. 1). Po zákroku sa zavedie iná cievka, ktorá vám umožňuje močiť.

Cievku budete potrebovať niekoľko dní, kým sa nezahojí močová trubica a vy sa budete môcť sám spontánne vymočiť. Potom cievku odstráni urológ v nemocnici alebo v ambulancii.

Obr. 1: Teplo generované mikrovlnnou anténou koagulujúce časť zväčšeného prostatického tkaniva.
Obr. 1: Teplo generované mikrovlnnou anténou koagulujúce časť zväčšeného prostatického tkaniva.

Ako sa pripravím na zákrok?

Váš lekár vás oboznámi s detailmi o príprave na zákrok. Pri príprave na anestéziu nesmiete jesť, piť a fajčiť 6 hodín pred výkonom. Ak užívate nejaké lieky, poraďte sa o nich so svojim lekárom. Možno ich budete musieť pred TUMT vysadiť.

Ako dlho potrvá, kým budem môcť vykonávať svoje bežné denné aktivity?

Obvykle môžete opustiť nemocnicu niekoľko hodín po zákroku. Nemali by ste viesť motorové vozidlo, pretože by ste ešte mohli byť pod vplyvom anestetík. V deň výkonu si zabezpečte voľno.

S cievkou v močovej trubici môžete začať so svojimi každodennými aktivitami deň po výkone. Váš moč môže obsahovať stopy krvi ešte niekoľko týždňov.

Počas 4-6 týždňov po zákroku:

 • Pite 1-2 litre tekutín denne, hlavne vodu
 • Nedvíhajte nič ťažšie ako 5 kilogramov
 • Nevykonávajte nič zložité a vyhýbajte sa jazde na bicykli
 • Nechoďte do termálnych bazénov a do sauny
 • Upravte stravu, aby ste predišli zápche
 • Poraďte sa so svojim lekárom o užívaní vašich liekov

Počas 2-3 týždňov sa vyhýbajte pohlavnému styku. Po TUMT môžete trpieť retrográdnou ejakuláciou. Ide o chronický stav, keď sa váš ejakulát nemôže pri orgazme vylučovať močovou trubicou. Naopak uniká do mechúra a vylučuje sa neskôr pri močení. Váš ejakulát môže byť zafarbený krvou ešte niekoľko týždňov.

V akých prípadoch ihneď navštíviť svojho lekára či sa vrátiť do nemocnice:

 • Ak dostanete horúčku
 • Ak nastanú problémy s cievkou
 • Ak sa po vytiahnutí cievky nemôžete spontánne vymočiť

Výhody TUMT

 • Vykonáva sa v lokálnej anestézii
 • Vo väčšine prípadov nie je nutná hospitalizácia
 • Malé riziko komplikácií
 • Bez potreby vysadiť lieky na riedenie krvi

Nevýhody TUMT

 • Menej účinná pri veľkej prostate a v prípadoch s ťažkou obštrukciou
 • Potreba zavedenia cievky v domácom prostredí niekoľko dní po výkone
 • Pomalé zlepšovanie symptómov a prietoku moču
 • Možnosť potreby ďalšej liečby po niekoľkých rokoch z dôvodu ďalšieho rastu prostaty
error: Content is protected !!