• Go to:

Noktúria predstavuje veľký problém pre mnohých ľudí v dospelom veku. Definuje sa ako stav, keď sa človek v noci jeden alebo viackrát zobudí pre potrebu močiť. Môže trvať rôzne dlho a jej liečba nie je jednoduchá. Každý pacient sa so symptómami a možnými nežiaducimi účinkami liečby vyrovnáva inak. Vplyv noktúrie na váš život by ste preto nemali podceniť.

Kvalita života zahŕňa okrem fyzického aj duševné zdravie. Preto je dôležité, nielen aby ste sa cítili zdravo, ale tiež aby ste sa zbavili duševného stresu, ktorý so sebou prináša život s noktúriou.

Je niekoľko spôsobov, ako mať symptómy pod kontrolou. Nemali by byť prekážkou šťastného partnerského vzťahu ani brániť vašim spoločenským, kultúrnym a pracovným aktivitám. O zmenách návykov, ktoré môžu noktúriu zlepšiť, si prečítajte v časti Režimové opatrenia pri noktúrii.

Noktúria môže negatívne ovplyvniť vaše osobné vzťahy. Je ťažké cítiť sa atraktívny a sebaistý, ak nemáte úplnú kontrolu nad vlastným telom. Ak vás symptómy obťažujú, nehanbite sa vyhľadať pomoc: obráťte sa na svojho praktického lekára alebo urológa.

error: Content is protected !!