• Go to:

Konzervativno zdravljenje je oblika zdravljenja, pri katerem se napredovanje bolezni pozorno spremlja. Pri raku prostate je to mogoče z aktivnim spremljanjem ali pozornim čakanjem.

Aktivnem spremljanju

Pri aktivnem spremljanju vaš zdravnik na podlagi strogega urnika pregledov spremlja tumor in njegovo rast. Pri vsakem pregledu opravi nekaj testov, med drugim merjenje ravni prostatičnega specifičnega antigena (PSA) v krvi. Cilj je uporabiti druge možnosti zdravljenja, če se pojavijo znaki, da bolezen napreduje. Aktivno spremljanje je klinična pot zdravljenja za omejeni rak prostate z nizkim Gleasonovim seštevkom. V primeru lokalno napredovalega raka prostate bo zdravnik svetoval druge klinične poti zdravljenja.

Pozorno čakanje

Pozorno čakanje je oblika zdravljenja na podlagi simptomov. Cilj je uporabiti druge možnosti zdravljenja takrat, ko se pojavijo simptomi. Vaš zdravnik bo svetoval pozorno čakanje, če druge možnosti zdravljenja niso najboljše v vaši specifični situaciji.

Pogovorite se s svojim zdravnikom o prednostih in slabostih konzervativnega zdravljenja ter o primernosti takšnega zdravljenja za vas.

error: Content is protected !!