Partnerji pri projektu

Družba

Družba

Key to success

One of the keys to succes is our collaboration with National Societies. EAU Patient Information relies on the expertise of the society’s members for translation and localisation of the content.

This page provides an overview of associations involved in the translation and localisation of EAU Patient Information.

Društvo urologov iz Dominikanske republike (SDU)

Društvo urologov iz Dominikanske republike (SDU) je bilo ustanovljeno leta 1958 in trenutno šteje več kot 160 urologov. Njihov cilj je promocija strokovnih in kulturnih dejavnosti v povezavi s celotnim področjem urologije. Poleg tega je društvo pobudnik in podpornik spodbud za širjenje informacij ter raziskovalno dejavnost v stroki, s čimer izboljšujejo usposobljenost svojih članov. Od leta 2007 so člani Ameriške urološke zveze (American Urological Confederation [CAU]).

Finsko urološko združenje (FUA)

Finsko urološko združenje je bilo ustanovljeno leta 1954 in ima sedaj skoraj 200 članov. Urologija je na Finskem postala specializirana medicinska veja leta 1999. Na Finskem sedaj deluje okoli 130 urologov, petina od teh je žensk. A vendar primanjkuje urologov, ki bi poskrbeli za urološke težave bolnikov v eni najhitreje starajočih se populacij v Evropi. Obstajajo štiri raziskovalne skupine, ki so povezane s FUA: FinnProstate, FinnBladder, FinnImpo in FinIC. V februarju organizirajo Urološke zimske dni (Urological Winter Days), ki veljajo za glavni vsakoletni dogodek FUA. Organizirajo ga skupaj z urološkimi medicinskimi sestrami.

Grško urološko združenje (HUA)

Grško urološko združenje (HUA) je bilo ustanovljeno leta 1931 s sedežem v Atenah. Sestavljajo ga znanstvena in izobraževalna telesa, katerih namen je promocija urologije v Grčiji. HUA izdaja revijo »Hellenic Urology«. Člani združenja prihajajo iz vrst urologov in drugih usposobljenih strokovnjakov. Združenje sestoji iz desetih specialističnih pododdelkov in endurološka, laparoskopska in urotehnološka sekcija so pripravile prevod priročnika za bolnike EAU v grščino.

Špansko urološko združenje (AEU)

Špansko urološko združenje (AEU) je bilo ustanovljeno leta 1911 in ima 1897 aktivnih članov ter 200 rezidentov. Združenje izdaja revijo »Actas Urológicas Españolas«, ki je tudi uradna publikacija Ameriške urološke zveze (American Urological Confederation (CAU)). AEU združuje delovne skupine s področja onkologije, litiaze, laparoskopije in robotike, funkcionalne urologije, andrologije, transplantacije in pediatrije. Raziskovalno dejavnost organizira fundacija za raziskovanje urologije (Urologic Investigation Foundation (FIU).

Turško urološko združenje (TUA)

Turško urološko združenje (TUA) je bilo ustanovljeno leta 1933 in obsega 1753 članov ter 600 rezidentov. Objavljajo publikacijo »The Turkish Journal of Urology« in so leta 2012 organizirali 22. državni urološki kongres. Leta 2004 je TAU v Istanbulu gostili 19. letni kongres EAU, leta 2010 pa 6. srečanje EAU za Vzhodno in Južno Evropo. Zahvaljujoč prispevkom članov TAU, je Turčija ena od petih največjih držav v smislu znanstvenega delovanja na področju urologije. Združenje nadaljuje s svojim delom pri razvijanju in napredku urologije v Turčiji.