Sem zdravnik

Plakati

Plakati

Sečila

Ta plakat je del Informacij EAU za bolnike. Uporabljate ga lahko med posveti kot dodatek k zloženkam z informacijami za bolnike.

PDF | 29-02-2016 | 3.94 MB | Download

Plakat s prikazom moškega spodnjega urinarnega trakta in povečane prostate

PDF | 01-03-2016 | 1.17 MB | Download