• Go to:

Benigno povečanje prostate (BPP) lahko prizadene vaše običajno odvajanje seča. To se zgodi zaradi pritiska povečane prostate na sečnico na izvodilu mehurja. (Slika 1a in b).

Pri nekaterih ljudeh so simptomi blagi. Lahko se na primer zgodi, da morate odvajati pogosteje ali da ne zmorete popolnoma izprazniti mehurja. Te simptome pripisujemo normalnemu procesu staranja, podobno kot s starostjo upade sposobnost gibanja, spominske zmožnosti ali obseg gibljivosti. Včasih se zdravnik odloči, da ob blagih simptomih ne prične z zdravljenjem.

Pri drugih ljudeh so simptomi močno nadležni in imajo negativen vpliv na kakovost življenja. V teh primerih lahko pričakujemo izboljšanje ob zdravljenju.

Simptomi, ki jih povzroča BPP, so poznani tudi kot SSS pri moških (simptomi spodnjih sečil, angl.: LUTS – lower urinary tract symptoms). SSS lahko povzročajo tudi druga stanja, ki prizadenejo sečila.

Tipi simptomov

BPP pri moških lahko prizadene odvajanje seča na različne načine:

 • prizadeto je zadrževanje urina v mehurju
 • prizadeto je odvajanje
 • spremenjen je občutek po opravljenem odvajanju

Simptomi zaradi prizadetega zadrževanja vključujejo:

 • potreba po odvajanju je pogostejša kot običajno
 • potrebo po odvajanju prekine nočni spanec
 • pojavlja se hipna nuja po odvajanju in nezmožnost zadrževanja
 • kakršnokoli neželeno, neprostovoljno izgubo seča

Simptomi zaradi prizadetega odvajanja vključujejo:

 • šibek curek seča
 • prekinjen ali razpršen curek seča
 • odvajanje se občasno prekine in nato zopet nadaljuje (start-stop)
 • napenjanje ob odvajanju
 • za pričetek odvajanja potrebujemo več časa kot običajno
 • čas odvajanja je daljši
error: Content is protected !!