• Go to:

Kastrasyon sonrasında adrenal bezler düşük düzeylerde de olsa androjen sentezine devam etmektedir. Adrenolitik ilaçlar adrenal bezden hormon salgılanmasını baskılamaktadır. Bu ilaçların yan etkileri ishal, kaşınma ve cilt lezyonları, yorgunluk, sertleşme problemi ve karaciğer hasarı olarak sıralanabilir. Bu ilaçlar sık olarak kullanılmamaktadır.

error: Content is protected !!