Ben Bir Pratisyen Hekimim

Ben Bir Pratisyen Hekimim

Niye bu bilgileri kullanmalıyım?

İster ürolog ister hemşire, genel pratisyen veya sözkonusu alanda uzman olun bu internet sitesinde sunulan bilgileri ve basılabilir materyalleri lütfen rahatlıkla kullanınız ve tavsiye ediniz. Net bir şekilde örneklenen bu materyaller, hastalarınızı eğitmenize yardımcı olacaktır – sade bir dilde yazılmıştır ve aynı zamanda tıp alanındaki en güncel bulgulara dayanmaktadır. EAU hasta bilgilendirme projesi, EAU Ana Kurallarıyla paralellik taşır (EAU Guidelines).
Bu proje büyümeye devam ettikçe bu internet sitesinde daha fazla konu başlığı ve daha fazla dil yer alacaktır. Ulusal üroloji dernekleriyle yakın ilişki içinde çalışıyor olmamız, bu internet sitesinde sunulan bilgilerin bölgenizi de ilgilendirdiği anlamına gelmektedir.

Bu bilgiler nasıl kullanılmalıdır?

Bu bilgileri, hastalarla yaptığınız konsültasyonu tamamlayacak şekilde – tek başına veya kendi deneyiminizle edindiğiniz bilgilere ek olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu bilgileri hastalarınızla üç farklı biçimde paylaşabilirsiniz:

  • Dağıtın: Bütün EAU Hasta Bilgilendirme broşürlerini kütüphanemizden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bunlar kolaylıkla basılabilir ve siz de kendi hastalarınıza dağıtabilirsiniz.
  • Tavsiye edin: Eğer broşürleri yazdırmak mümkün değilse bu internet sitesini ve broşürleri hastalarınıza tavsiye edebilirsiniz. Hastalarınızın çoğu kendi başlarına internet sitesine erişebilecek ve ilgili bilgileri yazdırabileceklerdir. Referans el ilanımızı yazdırmak isteyebilir – internet sitesini ziyaret etmeyi hatırlaması için hastanıza verebilirsiniz.
  • Link verin ve paylaşın: Bu proje hakkındaki görüşlerimizi yaymamıza yardımcı olursanız mutlu ve müteşekkir oluruz – mümkün olduğunca çok kişinin çalışmalarımızdan yararlanmasını isteriz! Lütfen sayfa üstü afişlerimizi indiriniz ve kendi internet sitenizden bize link veriniz. Sayfa üstü afişleri farklı dillerde hazırlanmıştır.

Broşürleri, referans el ilanını ve sayfa üstü afişleri kütüphanede bulabilirsiniz.

Sizin diliniz internet sitesinde yer almıyor mu?

Bu internet sitesini beğendiniz fakat internet sitesinde ana dilinize yer verilmediği için en iyi şekilde yararlanamıyor musunuz? Partnerlerimizin yardımıyla bu internet sitesini mümkün olduğunca çok dilde sunmak için çalışıyoruz. Kendi ülkenizdeki üroloji derneği ile temasa geçerek ve onları da partner ağımıza katılmaya teşvik ederek yardımcı olabilirsiniz!