Kasa-invaziv olmayan mesane kanseri

TURBT

Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonu (TURBT)

TURBT mesane tümörlerinin cerrahi olarak çıkarılmasıdır (rezeksiyon). Bu işlem hem tanısal hem de tedavi edicidir. Tanısaldır çünkü cerrah tümörü ve mikroskop altında incelenmesi gereken ek dokuları çıkarır (histolojik değerlendirme). TURBT aynı zamanda tedavi edicidir çünkü görülebilen tüm tümörlerin tamamen çıkartılması bu kanser için bir tedavidir. Tam ve doğru TURBT, hastalığın iyi ilerlemesi için önemlidir. Bazı olgularda, birkaç hafta sonra yeniden cerrahi gerekir.

TURBT, hasta genel anestezi (damar içerisine verilen ilaçlarla solunan gazların kombinasyonudur, uyuyor olursunuz) veya spinal anestezi (belden altınızı uyuşturmak için belinizden bir enjeksiyon yapılır, uyanık olursunuz) altındayken sert bir endoskopu üretradan geçirip mesanenin içerisine yerleştirerek yapılır.  TURBT genellikle 1 saati geçmez ve kısa bir süre hastanede kalmayı gerektirir. Ameliyattan sonra birkaç gün için idrar sondası takılı kalır.

Tüm ameliyatlarda olduğu gibi, operasyon sonrası kanama ve enfeksiyon olabilir. Semptomatik enfeksiyonlar antibiyotik ile tedavi edilir ve hastanede daha uzun kalmanıza nadiren gerek olur. Ameliyat sırasında mesanenin delinmesi pek sık değildir ancak tümör çıkarma işlemi çok derine giderse gerçekleşebilir. Delinmeler, sondanın birkaç gün kalması ile genellikle iyileşir, ama bazı olgularda açık ameliyat ve mesanenin dikilmesi gerekebilir.

Her ne kadar TURBT, Ta ve T1 tümörleri tamamen yok edebilse de bazı tümörler sıklıkla tekrar eder ve invaziv kanser haline gelebilir. Kanser hücrelerinin büyümesi ve yayılmasını engellemek amacıyla TURBT sonrası mesanenin ilaçlarla yıkanması (mesane içi instilasyon) tüm hastalar için düşünülmelidir. İnstilasyon tedavisi bu kitapçıkta daha sonra açıklanacaktır.

eye
Show me in-depth information
+

TURBT hakkında, işlemin nasıl yapıldığını ve işleme nasıl hazırlanılacağını ile ilgili daha fazla bilgi edinin.