Alevlenme

Testosteron düzeyinin LHRH agonist hormon tedavisi sonucu düşmeden önceki artışıdır.

error: Content is protected !!