Cinsel sağlık

Cinsellikle ilgili fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal açıdan iyi olma durumudur.

error: Content is protected !!