• Go to:

Gleason skoru prostat içindeki tümörün agresifliğini belirler. Kanser hücre paternine dayanır. Her patern 1-5 arası bir değer alır. Patolog biyopsi sonrası dokudaki en sık görülen iki paterni toplar. Yüksek skorlu tümörler daha agresif ve kür edilmesi daha zordur.

error: Content is protected !!