İntrakavernöz enjeksiyon

İntrakavernöz penisin tabanına uygulanan bir enjeksiyondur.

error: Content is protected !!