Terimler sözlüğü

Aşırı aktif mesane semptomlarını

Aciliyet

Ertelenmesi güç olan, ani idrara çıkma ihtiyacıdır.

Anestezi (genel, omurgadan veya lokal)

Bir işlemden önce, acı hissetmemenizi sağlamak için size ilaç verilecektir. Genel anestezi altına iken bilinciniz yerinde değildir ve size neler olduğunun farkında olmazsınız. Spinal veya lokal anestezi altına iken işlemin yapıldığı vücut bölgenizde acı hissetmezsiniz. Anestezi, işlemden sonra yavaş yavaş yok olur.

AÜSS

Alt üriner sistem belirtileri. SPB belirtileri için kullanılan bu terim üriner sistemi etkileyen diğer hastalıklara da işaret edebilir (Üriner sistem’e bakınız).

Böbrekler

Karnın arkasında 2 adet olarak bulunan, şekli fasulyeye benzeyen, kanı filtre edip idrar üreten organlar.

Cystoscope

A type of endoscope which is used in the urethra (see also Endoscope, Urethra).

Endoskop

Vücudun içini incelemek maksadıyla tüpe benzeyen bir gereçtir. Esnek veya katı olabilir.

İdrar kaçırma

İstemsiz bir şekilde idrarın tutulamaması, kaçırma.

İdrar Yapma Sıklığı

Genellikle günde 8 kezden daha fazla olmakla birlikte her zamankinden daha sık idrara çıkma durumuna denir.

Kateter

Vücuda sıvı vermek veya vücuttan sıvıları çekmek için içi boş, esnek bir tüptür. Ürolojide sondalar çoğunlukla mesaneden idrarı boşaltmak amacıyla kullanılır.

Mesane

Böbreklerden idrarı toplayan organdır.

Noktüri

Gece idrar yapmak için uyanma gereksinimi.

Periferal ödem

Ödem, şişlik anlamına gelir. Periferal ödem spesifik olarak ayak bilekleri ve bacaklardaki şişkinliği ifade eder.

Tanı

Belirtilerinize sebebini anlamak için doktor ve hemşire biz takım testler yapar.

Üretra

İdrarı mesaneden ve sonrasında vücuttan dışarı taşıyan tüp.

Üriner retansiyon

İdrar yapamadığınız durumda oluşur, kronik olabilir.