Terimler sözlüğü

erektil disfonksiyon

Aciliyet

Ertelenmesi güç olan, ani idrara çıkma ihtiyacıdır.

Androlog

Özellikle erkeklere özgü ürolojik sorunlarla ve erkek üreme sistemine ilişkin problemlerle uğraşan erkek sağlığı ile ilgili tıp uzmanıdır.

Anestezi (genel, omurgadan veya lokal)

Bir işlemden önce, acı hissetmemenizi sağlamak için size ilaç verilecektir. Genel anestezi altına iken bilinciniz yerinde değildir ve size neler olduğunun farkında olmazsınız. Spinal veya lokal anestezi altına iken işlemin yapıldığı vücut bölgenizde acı hissetmezsiniz. Anestezi, işlemden sonra yavaş yavaş yok olur.

Bez

Bez kana veya vücudun diğer bölümlerine salınması için hormonların sentezlendiği bir organdır.

Cinsel sağlık

Cinsellikle ilgili fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal açıdan iyi olma durumudur.

Düz kas

Kan damarları gibi, içi boş organların kasılmasından sorumlu kas dokusudur.

Endokrinolog

Hormonlarla ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen tıp doktorudur.

Erektil disfonksiyon

Ereksiyon sağlayamama ve sürdürememe.

Geçici SS

Kronik ya da kalıcı olmayan sertleşme sorunudur.

Gland

A gland is an organ that synthesizes hormones for release into the bloodstream or other parts of the body.

Glans

Penis ucunu oluşturan yuvarlak kısımdır.

Habis tümör

Sürekli olarak veya arada patlamalar halinde büyüyen kanserli bir büyümedir. Habis tümörler sıçrayabilir, yani tüm vücuda yayılabilir.

İdrar Yapma Sıklığı

Genellikle günde 8 kezden daha fazla olmakla birlikte her zamankinden daha sık idrara çıkma durumuna denir.

İntrakavernöz enjeksiyon

İntrakavernöz penisin tabanına uygulanan bir enjeksiyondur.

İyi huylu prostat büyümesi

Yaş ile birlikte gelişen hormonal değişiklikler ile ilişkili prostat büyümesi.

Kardiyolog

Kalp damar hastalıklarında uzmanlaşmış doktordur.

Kardiyovasküler hastalık

Kalp ve kan damarları hastalıklarına denir.

Kateter

Vücuda sıvı vermek veya vücuttan sıvıları çekmek için içi boş, esnek bir tüptür. Ürolojide sondalar çoğunlukla mesaneden idrarı boşaltmak amacıyla kullanılır.

Kontrendikasyon

Herhangi bir tedavi seçeneğini sakıncalı kılan belirti veya durum.

Lokalize prostat kanseri

Tümörün prostatla sınırlı olduğu ve yayılmadığı prostat kanseridir.

Noktüri

Gece idrar yapmak için uyanma gereksinimi.

Nörolog

Beyin, omurilik, sinir ve kas hastalıkları dâhil olmak üzere sinir sistemi bozukluklarının tanı ve tedavisi konusunda eğitimli tıp doktorudur.

Nörolojik

Sinir sistemi ile ilgili manasına gelir.

Parmakla rektal muayene

Doktorun parmağını kullanarak prostatın boyutunu, şeklini ve kıvamını hissederek değerlendirdiği ve prostat büyümesi ya da prostat kanseri gibi durumları teşhis ettiği testtir.

Penis

Erkekte idrarı vücut dışına atma görevi de olan üreme organıdır.

Priapizm

Penisin kalıcı ve ağrılı sertleşmesidir.

Prostat

Meniyi taşıyan sıvıyı üreten bezdir. Mesanenin altında ve üretranın etrafında bulunan bu bez erkek alt üriner sisteminde yer almaktadır.

Prostat spesifik antijen (PSA)

Selim prostat büyümesinin, prostat iltihabının veya prostat kanserinin olduğu erkeklerde artabilen ve prostat tarafından üretilen bir proteindir.

Prostatektomi

Prostatın bir parçasının çıkarıldığı cerrahi işlem.

Psikiyatrist

Ruh hastalıkları tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış tıp doktorudur.

Psychological

Having to do with or affecting the mind.

Radyasyon tedavisi

Habis hücrelerin kontrolü veya öldürülmesi için radyasyonun kullanıldığı bir çeşit kanser tedavi yöntemi.

Selim prostatik büyüme (BPE)

Yaşla birlikte hormonlardaki değişikliklere bağlı prostatta görülen büyümedir.

Sertleşme odacıkları

Penisin büyük kısmını oluşturan sertleşme dokusudur.

Sertleşme Sorunu

Sertleşmeyi başlatamamak ya da devam ettirememektir.

Sinir koruyucu ameliyat

Çıkarılacak dokuların yakınındaki sinirlerin korunmasının amaçlandığı ameliyat türüne denir.

Testisler

Testisler, spermi ve erkeklik hormonu olan testosteronu üreten erkek organlarıdır.

Testosteron

Ağırlıklı olarak testislerde üretilen ve erkeklerde cinsel özelliklerin gelişiminden sorumlu olan steroid yapıdaki androjen hormonudur.

Vakumlu sertleşme cihazı

Sertleşme sorunu olan erkek hastada sertleşmeyi başlatmak ve devam ettirmek için kullanılabilecek, üzerinde bir halkanın bulunduğu harici bir pompadır.

Vücut dışı şok dalga tedavisi (ESWT)

Dokuyu parçalamak için yüksek enerjili ses dalgalarının kullanıldığı bir tedavi seçeneğidir.