Terimler sözlüğü

Noktüri

Aciliyet

Ertelenmesi güç olan, ani idrara çıkma ihtiyacıdır.

Aşırı Aktif Mesane (AAM)

Ani sıkışma hissi, idrar kaçırma, sık idrara çıkma ve noktüriyi de içeren depolama tipindeki idrar semptomlarının bütünüdür.

AÜSS

Alt üriner sistem belirtileri. SPB belirtileri için kullanılan bu terim üriner sistemi etkileyen diğer hastalıklara da işaret edebilir (Üriner sistem’e bakınız).

Böbrekler

Karnın arkasında 2 adet olarak bulunan, şekli fasulyeye benzeyen, kanı filtre edip idrar üreten organlar.

İdrar kaçırma

İstemsiz bir şekilde idrarın tutulamaması, kaçırma.

Mesane

Böbreklerden idrarı toplayan organdır.

Nocturnal polyuria

Gece olduğunda böbreklerin normalden fazla idrar üretimi.

Periferal ödem

Ödem, şişlik anlamına gelir. Periferal ödem spesifik olarak ayak bilekleri ve bacaklardaki şişkinliği ifade eder.

Primer polidipsi

Çok su içmeye sebep olan ağız kuruluğu hissi.

Prostat

Meniyi taşıyan sıvıyı üreten bezdir. Mesanenin altında ve üretranın etrafında bulunan bu bez erkek alt üriner sisteminde yer almaktadır.

Tanı

Belirtilerinize sebebini anlamak için doktor ve hemşire biz takım testler yapar.

Tıkayıcı uyku apnesi

Soluk alma çabasına ragmen uyku esnasında solunumun tekrarlayan durmaları. çoğunlukla horlama ile birlikte görülür.

Transüretral prostat rezeksiyonu (TURP)

TURP iyihuylu prostat büyümesi için standard cerrahi işlemdir. Karnınızın alt kısmına kesi yapılmadan semptomlarınızı rahatlatmak için prostatınızın bir bölümü alınır. Bu tür cerrahi işlemler minimal invaziv tedavi olarak adlandırılır. (bkz minimal invaziv işlemler).

Üretra

İdrarı mesaneden ve sonrasında vücuttan dışarı taşıyan tüp.