Terimler sözlüğü

Selim prostat büyümesi

Aciliyet

Ertelenmesi güç olan, ani idrara çıkma ihtiyacıdır.

Adenom

Prostatın büyümüş kısmı.

Anestezi (genel, omurgadan veya lokal)

Bir işlemden önce, acı hissetmemenizi sağlamak için size ilaç verilecektir. Genel anestezi altına iken bilinciniz yerinde değildir ve size neler olduğunun farkında olmazsınız. Spinal veya lokal anestezi altına iken işlemin yapıldığı vücut bölgenizde acı hissetmezsiniz. Anestezi, işlemden sonra yavaş yavaş yok olur.

AÜSS

Alt üriner sistem belirtileri. SPB belirtileri için kullanılan bu terim üriner sistemi etkileyen diğer hastalıklara da işaret edebilir (Üriner sistem’e bakınız).

Cystoscope

A type of endoscope which is used in the urethra (see also Endoscope, Urethra).

Endoskop

Vücudun içini incelemek maksadıyla tüpe benzeyen bir gereçtir. Esnek veya katı olabilir.

Erektil disfonksiyon

Ereksiyon sağlayamama ve sürdürememe.

Görüntüleme

Ultrason, röntgen veya diğer tarama yöntemleri ile vücudun görüntülerinin çekilmesidir.

İdrar kaçırma

İstemsiz bir şekilde idrarın tutulamaması, kaçırma.

İdrar yolları

İdrarı üreten, vücutta taşıyan ve vücut dışına atan organ sistemi. İki böbrek, iki üreter, mesane ve üretradan oluşur.  Erkeklerde üretranın daha uzun olmasının dışında kadın ve erkekte idrar yolları benzerdir.

Kalıcı kateter

İdrar yapmanıza yardımcı olmak için üretra ve mesaneye yerleştirilen bir tüp.

Kontrendikasyon

Herhangi bir tedavi seçeneğini sakıncalı kılan belirti veya durum.

Mesane

Böbreklerden idrarı toplayan organdır.

Micturition

İdrar yapma.

Minimal invaziv girişim

Vücuda kesi yapılmadan yapılan cerrahi girişim. Üretra içinden tedavi edilecek vücut bölgesine ulaşmak için endoskop kullanılır (Endoskop’a bakınız).

Noktüri

Gece idrar yapmak için uyanma gereksinimi.

Parmakla rektal muayene

Doktorun parmağını kullanarak prostatın boyutunu, şeklini ve kıvamını hissederek değerlendirdiği ve prostat büyümesi ya da prostat kanseri gibi durumları teşhis ettiği testtir.

Physical

Having to do with or affecting the body.

Prostat

Meniyi taşıyan sıvıyı üreten bezdir. Mesanenin altında ve üretranın etrafında bulunan bu bez erkek alt üriner sisteminde yer almaktadır.

Prostat spesifik antijen (PSA)

Selim prostat büyümesinin, prostat iltihabının veya prostat kanserinin olduğu erkeklerde artabilen ve prostat tarafından üretilen bir proteindir.

Prostatektomi

Prostatın bir parçasının çıkarıldığı cerrahi işlem.

Psychological

Having to do with or affecting the mind.

Resectoscope

A type of endoscope used for minimally invasive treatment of BPE.

Retrograde ejaculation

A condition when semen can no longer go through the urethra during orgasm but goes into the bladder instead. The semen later leaves the body during urination.

Selim büyüme

Vücutta kanserojen olmayan hücre büyümesi.

Tanı

Belirtilerinize sebebini anlamak için doktor ve hemşire biz takım testler yapar.

Ultrasonografi

Vücudun içinin yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak görüntülenmesi tekniği (ultrason).

Üretra

İdrarı mesaneden ve sonrasında vücuttan dışarı taşıyan tüp.

Üriner retansiyon

İdrar yapamadığınız durumda oluşur, kronik olabilir.

Ürolog

İdrar yolları ve cinsel organların sağlığı ve hastalıkları konusunda uzmanlaşmış doktor.