• Go to:

Böbrek tümörleri diğer organlara veya lenf bezlerine yayılabilir. Buna metastatik hastalık denir. Metastatik hastalıkta, böbrek tümörü primer tümör olarak adlandırılır ve diğer organlardaki tümörlere metastaz denir. Doktorunuz metastatik hastalık tedavisinde cerrahi ile birlikte hedef tedavisi olarak bilinen antianjiogenik tedavi kombinasyonunu önerebilir. Nadir durumlarda immunoterapi kullanılabilir. Metastazın tedavisi için radyoterapi önerilebilir.

Genellikle, metastatik hastalık tedavi edilemez. Metastatik hastalığın tedavisi primer tümörün boyutunu ve metastazları azaltmayı amaçlamaktadır. Bu size daha uzun yaşam ve daha az semptom şansını verecektir.

Bu bölümde doktorunuzla görüşmeniz gereken farklı tedavi seçenekleri anlatılacaktır.

Bunlar bireysel ihtiyaçlara göre değerlendirilmemiş genel bilgilerdir. Unutmayın ki şartlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir

Metastatik böbrek kanseri nedir?

Böbrek kanseri metastazı ise genellikle akciğer, kemik, uzak lenf düğümleri ya da beyne yayılabilir (Şekil 1). Metastazlar ilk tanı veya tedavi sonrası takip ziyaretleri sırasında BT’de görülebilir. Ayrıca semptomlara neden olduklarından dolayı da tespit edilebilirler. Metastatik hastalık asemptomatik olabilir veya kanserin yayıldığı yere göre farklı belirtilere neden olabilir. En sık görülen belirtiler akciğer metastazında kalıcı kronik bir öksürük veya kemik metastazı durumunda kemik ağrısı olabilir.

Şekil 1: Metastatik böbrek kanseri akciğerlere, kemik ve beyne yayılabilir.
Şekil 1: Metastatik böbrek kanseri akciğerlere, kemik ve beyne yayılabilir.

Tedavi seçenekleri

Eğer metastatik hastalık varsa böbreğin cerrahi olarak çıkarılması, tümörün boyutunu küçültmek ve semptomları hafifletmek için tavsiye edilir. Bu ameliyata sitoredüktif nefrektomi denir. Eğer ameliyat için yeterince uygun olduğu düşünülürse bu prosedür uygulanabilir. Eğer başarılı olursa, daha uzun yaşam ve daha az yan etkiler oluşmasını sağlayabilirsiniz.

Metastaz çok fazla ağrı veya diğer belirtilere neden olursa, bu metastatik tümörleri çıkarmak için ek ameliyat gerekebilir. Majör cerrahi için uygun olup olmadığınız ve tümörün çıkarılıp çıkarılamayacağı değerlendirip doktorunuz tavsiye edebilir.

Primer tümörün çok büyük değilse ya da diğer böbrek de çalışmıyor ise doktorunuz sitoredüktif parsiyel nefrektomi önerebilir. Bu ameliyat sırasında doktor sağlam, sağlıklı böbrek dokusundan mümkün olduğunca fazla bırakır.

Metastatik hastalıkta, cerrahi genellikle ilaç tedavisi ile birleştirilir. Böbrek kanseri için ilaç tedavisinin çeşitli türleri vardır:

 • Antianjiogenik terapi, yaygın hedefe yönelik tedavi
 • İmmunoterapi
 • Kemoterapi, immunoterapi ile kombine

Böbrek kanseri için en sık kullanılan ilaç tedavisi antianjiogenik tedavidir.

Doktorunuz tümörü küçültmek için ameliyat öncesi ilaç tedavisi önerebilir. Bazı durumlarda, antianjiogenik tedavi kanserin buna nasıl tepki vereceğini görmek için ameliyattan önce kullanılır. İyi yanıt verirse, cerrahi sonrası tedavi devam eder. Doktorunuzun ameliyattan sonra sadece ilaç tedavisi tavsiye etmesi de mümkündür.

Cerrahi mümkün değilse, hemen ilaç tedavilerine başlanır. Bu ilaçların mekanizması tümör büyümesi üzerinden etki eder. Genellikle, antianjiojenik tedavi kullanılır. Nadir durumlarda immunoterapi tavsiye edilebilir. İlaç tedavisi belirtileri rahatlatmak, primer tümörü ve metastazları küçültmeyi sağlayabilir.

İlaç tedavisi alırken ameliyattan sonra metastazlara bağlı belirtiler varsa, radyoterapi daha da rahatlatmak için yardımcı olabilir.

Tedavi yolunuzun planlanması aşamasında doktorunuzla konuşmanız gereken bazı konular vardır:

 • Tıbbi öz geçmişiniz
 • Böbrek fonksiyonunuz
 • Böbreklerin birinde veya her ikisinde bir veya birden fazla tümör varlığı
 • Kanserin yayılımı
 • Başvuru merkezinde uygulanabilecek tedavi çeşitleri
 • Doktorunuzun tecrübesi ve önerilen tedavi seçeneği ile ilgili deneyimi
 • Kişisel öncelik ve değerleriniz
 • Tedaviniz sırasındaki destek

Böbrek kanseri için palyatif bakım

Bazen böbrek kanserinden iyileşme mümkün olmaz. Uygulanan tedavi daha uzun süre başarılı olamadığı zaman palyatif bakım daha konforlu olabilmek için önerilir.

error: Content is protected !!