• Go to:

Doktorunuz noktürinizi iyileştirmek için tedavi önerebilir. Bu bölüm farklı tedavileri tanımlamaktadır. Doktorunuzla birlikte en iyi yaklaşımın ne olacağına karar verebilirsiniz.

Kararı etkileyen faktörler ise şöyle sıralanır:

 • Tıbbi hikayeniz
 • Kullandığınız diger tedaviler
 • Ülkenizde bulunanan ilaçlar
 • Kişisel tercih ve değerleriniz

Bu bölümde tedavi hakkında genel bilgiler önerilmektedir ve durumlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

Reçetesiz ilaçlar

Doktorunuzdan destek tedavisi isteyebilirsiniz ve onları doğal ve güvenli oldukları konusunda konuşabilirsiniz. Buna ragmen hangi destek tedavinin nokturiye uygun olacağı net değildir. Kaliteleri arasında büyük farklılık olduğu için etkinlikleri de net değildir. Doktorunuz nokturi iyileştirmek için onları önermemektedir. Eğer semptomları rahatlarmak için destek alıyorsanız muayene sırasında doktorunuzu bilgilendiriniz.

Muskarinik reseptor antagonistleri

Muskarinik reseptör antagonistleri (MRAs) anormal mesane kasılmalarını azaltan ilaçlardır . Ertelenemez ani idrar yapma ihtiyacını giderirler.

Çeşitli tiplerde muskarinik antagonistler aşağıda listelenmiştir:

 • Darifenasin
 • Fesoterodin
 • Oksibutinin
 • Propiverin
 • Solifenasin
 • Tolterodin
 • Trospium kloride

Yan etkiler genellikle orta derecededir. Ağız ve gözlerde kuruluk, asit reflüsü ve konstipasyon sık görülen yan etkilerdir. Nadiren bazı vakalarda bulanık görme, mide bulantısı ve zor işeme görülebilir.

İleri yaşta uzun dönem antimuskarinik kullanım yan etkileri daha kötüdür. Her zaman doktorunuzun tedavi esnasındaki tavsiyelerine uymalısınız.

Loop diuretikleri

Bazı hastalarda nokturinin nedeni artmış kan dolaşımı olabilir. Yatar pozisyonda böbreklere, tüm vücuda kalbin kan pompalaması kolaylaşır. Böylece vücut daha çok idrar üretir, çünkü böbrekler daha fazla sıvı filtre eder ve bu da nokturiye yol açar. Bunu tedavi etmek için orta etkili loop diuretik almalısınız. Diüretikler öğleden sonar alınırsa vücudunuzdaki artan sıvı hacmi ekskresyonu geceye kıyasla gündüz daha fazla gerçekleşir.

Loop diüretikler arasında yer alanlar:

 • Furosemide
 • Bumetanide
 • Torsemide

Yan etkiler , dehidratasyon, gut, serumda düşük Na yada K seviyeleri, düşük kan basıncı ve baş dönmesidir.

Desmopressin

Eğer nokturi sebebiniz azalmış vazopresin üretimi ise ilaç olarak yerine konulabilir. Eğer nokturnal poliuriniz varsa bu ilaç idrarı konsantre etmek ve idrar üretimini azaltmak için önerilir.

Desmopressin tuvalet ihtiyacı ile uyanma sayınızı azaltabilir ve daha uzun saatler kesintisiz uyumanızı sağlar. Tablet nazal sprey veya ağızda eriyen tablet şeklinde uyumadan önce alınır. 8 – 12 h etkindir. Ilaç farklı dozlarda bulunabilir ve kadınlar erkeklerden daha düşük doza ihtiyaç duyarlar.

Desmopressin kan Na seviyesinde düşüşe neden olabilir. Bu nedenden dolayı tedavi esnasında ve öncesinde kan testleri yapılmalıdır. Az görülen yan etkileri baş ağrısı, diyare, bulantı , karın ağrısı, baş dönmesi, yüz kızarıklığı yada ağız kuruluğudur. Nadir durumlarda desmopressin kan basıncı yüksekliğine yol açar ve ayak ve ayak bileklerinde şişlik görülür (periferal ödem).

Prostat tedavisi ve cerrahisi

Prostat ve mesane ilişkisinden dolayı bazı erkeklere prostat bezi içindeki kasları gevşetmek ya da hacmini küçültmek amacıyla bir takım ilaçlar reçete edilir. Bu AÜSS’nı iyileştirir fakat nokturiyi iyileştirmekte daha az etkilidir.

Mesane fonksiyonları etkilendiğinde iyi huylu prostat büyümesinin semptomlarını gidermek için transüretral prostat rezeksiyonu (TUR-P) önerilir (Şekil 1 ve 2 )

Üriner semptomları gün içinde iyi olan hastalarda sadece nokturiyi düzeltmek amacıyla TUR-P operasyonu önerilmemektedir. TUR-P operasyonu esnasında mesane çıkış yolu prostat dokusu alınarak açılır.

Şek. 1: Alt üriner sistemde normal prostat.
Şek. 1: Alt üriner sistemde normal prostat.
Şek 2: Genişlemiş, mesane ve üretrayı sıkıştıran prostat.
Şek 2: Genişlemiş, mesane ve üretrayı sıkıştıran prostat.
error: Content is protected !!