• Go to:

Prostat, alt üriner sistemde mesanenin altında, üretranın etrafında yerleşimli bir bezdir (Şekil 1). Prostat bezi sadece erkeklerde bulunur. Semendeki sıvıların bir bölümünü üretir. Prostat bezinde, ejakülasyon (boşalma) olurken semenin dışarı atılmasını sağlayan düz kaslar bulunmaktadır.

Sağlıklı bir prostat yaklaşık bir ceviz büyüklüğünde ve 15- 25 ml hacimdedir. Erkekler yaşlandıkça prostat bezi yavaşça büyümektedir.

Tıbbi bir terim olarak iyi huylu prostat hiperplazisi, boyutu artan prostat bezi anlamında kullanılır. Daha fazla bilgi için Avrupa üroloji kılavuzuna bakabilirsiniz. Avrupa üroloji kılavuzuna bakabilirsiniz.

Şekil 1: Erkek alt idrar yolları.
Şekil 1: Erkek alt idrar yolları.
error: Content is protected !!