• Go to:

Nöromodülasyon olarak da bilinen sinir uyarımı, elektriksel titreşimleri kullanarak mesaneyi kontrol eden sakral sinirleri uyarmak suretiyle tedavi yapılan bir yöntemdir. 2 çeşit sinir uyarımı vardır:

  • Ayak bileği seviyesinde iğne kullanılarak kaval kemiği sinirinin uyarımı yapılır (Şekil 1).
  • Kalçaya yerleştirilen bir alet yardımı ile sakral uyarım yapılır (Şekil 2).

Tibial sinir uyarımı

Tibial sinir uyarımı için doktorunuz ayak bileğinizin yanına elektrik akımı içeren bir iğne yerleştirir. İğne deriden geçer ve tibial sinirini uyarır, bu uyarı bacaktan yukarıya doğru çıkarak sakral sinirleri uyarır (Şekil 1).

Tedavi süreci yaklaşık olarak 12 seans sürer. Her tedavi seansı haftada bir defa klinikte yapılır ve yarım saat sürer. Etkisi muhtemelen zamanla geçer ve daha fazla tedavi sürecine ihtiyacınız olur.

Şekil 1: Tibial sinir stimulasyonu.

Sakral sinir uyarımı

Sakral sinir uyarımı işlemi 2 aşamada yapılır. İlk aşamada doktorunuz kuyruk sokumunuzun üst kısmından deriye bir elektrod yerleştirir ve mesanenizin uyarıma cevap verip vermediğini test eder. Eğer cevap varsa, kalçanızdan pelvik kemiğinizin üstüne cerrahi bir işlemle programlanabilir uyarıcı jeneratör konulur. Bu elektrod, jeneratör ile sakral sinir uyarı bölgesi arasında bağlantı sağlar (Şekil 2). Cihaz mesaneye ulaşan sinirlerin elektriksel uyarımını kontrol eder. Uyarı değiştiğinde, mesane aşırı aktivitesini baskılar. Sakral sinir uyarımı semptomlarınızı etkili şekilde geriletir.

Cerrahi sonrası düşük bir enfeksiyon riski mevcut olup, jeneratör-elektrot konulan alanda geçici bir ağrı hissedebilirsiniz. Zamanla jeneratör veya elektrod yerinden oynayarak rahatsızlığa yol açabilir. Eğer hareket ederse, sistem çalışmayabilir. Birkaç yıl sonra jeneratörün pili bitebilir. Bu durumda pili değiştirmek için tekrar cerrahiye gerek duyulabilir. Doktorunuzla bu riskleri ve ilgili endişelerinizi konuşabilirsiniz.

Şekil 2: Sakral sinir stimulasyonu.
Şekil 2: Sakral sinir stimulasyonu.
error: Content is protected !!