• Go to:

Birçok psikolojik durum SS ile ilişkilendirilmiştir. Bunlar arasında aşağıdakiler sayılabilir:

  • Anksiyete
  • Depresyon
  • Öz yetersizlik hissi
  • Özgüven düşüklüğü
  • Duygularını tarif edememek
  • Stres

Erkek ve kadın arasındaki etkileşimin nasıl olacağına dair sosyal fikirler de SS’ye sebep olabilir. Bu fikirler aşk ve cinsellik ve erkek ile kadın için uygun olmayan rol modelleri ile ilgili gerçeklikten uzak beklentileri içerebilir.

SS doğru ilerlemeyen veya tatminin olmadığı bir ilişkinin bazen nedeni bazen de sonucu olabilir. Çoğunlukla bunlardan hangisinin önce başladığını belirlemek zordur.

error: Content is protected !!