Üroloji nedir?

Üroloji, kadınlardaki boşaltım sistemiyle ve erkeklerdeki üreme-boşaltım sistemiyle uğraşan bir tıp dalıdır. Nüfus yaşlandıkça ürolojik hastalıklar daha da yaygınlaşmaktadır.

Ürolojik hastalıklar nelerdir?

Ürolojik hastalıklar yapıları itibarıyla çok farklılık gösterebilir. Ürologlar, idrar yollarının bütün işlevlerini göz önünde bulundururlar ve hem ameliyat yapmak hem de tıbbi tedavi uygulamak üzere eğitilmişlerdir. Ürologlar genellikle üroloji dahilindeki daha dar bir alanda, örneğin ürolojik kanser konusunda uzmanlaşırlar.

Ürolojik hastalıklar arasında şunlar bulunur:

 • Böbrek ve üreter taşları
 • Prostat kanseri
 • Testis kanseri
 • Böbrek kanseri
 • Mesane kanseri
 • Penis kanseri
 • Üreteral kanser
 • İyi huylu prostat büyümesi (prostat büyümesi ve alt idrar yolu semptomları)
 • Cinsel işlev bozukluğu (sertleşme bozukluğu gibi)
 • Erkek kısırlığı
 • İdrarını tutamama
 • Mesanenin aşırı etkinliği
 • Leğen kemiği ağrısı
 • Ürolojik enfeksiyonlar
 • Ürolojik patoloji

Ürologlardan nasıl randevu alabilirim?

Eğer sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa durumunuzu değerlendirmesi için genel pratisyen hekime veya aile hekimine başvurmalısınız. Gerekirse bir üroloğa sevk edilirsiniz.