• Go to:

Изчакването с наблюдение е вид лечение, направлявано от симптомите. Целта е редовно да се следи здравословното състояние и да се започне с терапия, когато се появят симптоми. Това е част от подхода за палиативна грижа. Лекарят ви може да ви препоръча изчакване с наблюдение, ако нямате никакви симптоми и в кръвта ви има високо ниво на, простатен специфичен антиген (ПСА), чието ниво бързо се покачва. Изчакване с наблюдение може да бъде вариант за лечение, когато други форми са неподходящи или ако изберете изчакване с наблюдение пред други форми на лечение по лични причини и предпочитания. Обсъдете с лекаря си какво е положението ви.

error: Content is protected !!