Spoľahlivé informácie o urológii: bez hraníc

Urologické ochorenia sú bežné: často spôsobujú veľa nepríjemností, niektoré z nich môžu dokonca ohroziť život pacienta. Je veľmi dôležité, aby boli spoľahlivé informácie o urologických problémoch voľne dostupné na internete: konzistentné a vysoko kvalitné informácie sú dôležité pre všetkých bez ohľadu na to, akým jazykom hovoria alebo v akej krajine žijú.

Hlavným poslaním tejto stránky je poskytnúť spoľahlivé informácie o urologických problémoch – nezávislé, vyčerpávajúce, jasné. Všetky tu publikované materiály zohľadňujú existujúce vedecké poznatky, skúsenosti zdravotníckych odborníkov a zdravotných sestier, ako aj pohľad na problematiku zo strany pacienta.

Táto stránka je súčasťou iniciatívy na zvýšenie informovanosti pacientov, ktorú realizuje Európska urologická asociácia, nezávislá nezisková organizácia, ktorej poslaním je zvyšovať úroveň urologickej starostlivosti v Európe.