Uzticama informācija par uroloģiju — bez robežām

Uroloģiskās slimības ir bieži sastopamas — tās var būt ļoti apgrūtinošas un dažkārt bīstamas dzīvībai. Ārkārtīgi svarīgi ir nodrošināt internetā pieejamu uzticamu informāciju par uroloģiskām tēmām — konsekventu augstas kvalitātes informāciju, kas ir saprotama ikvienam cilvēkam neatkarīgi no valodas, kurā viņš runā un valsts, kurā viņš dzīvo.

Šīs tīmekļa vietnes galvenais mērķis ir sniegt uzticamu informāciju par uroloģiju — informāciju, kas būtu objektīva, saprotama un skaidra. Visi šeit publicētie materiāli ir sagatavoti, ņemot vērā mūsdienu zinātniskos atklājumus, medicīnas speciālistu un aprūpes māsu pieredzi, kā arī pacientu atsauksmes.

Šī tīmekļa vietne ir izveidota Eiropas Uroloģijas asociācijas pacientu informācijas iniciatīvas ietvaros. Eiropas Uroloģijas asociācija ir bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir uzlabot uroloģiskās aprūpes līmeni Eiropā.