• Go to:

Co je lokalizovaný karcinom prostaty?

Lokalizovaný karcinom prostaty je omezen pouze na prostatu a není rozšířen do dalších částí těla. Jedná se o nádory T1a T2, podle závislosti na jejich velikosti a lokalizaci v prostatě.

T1 znamená, že tumor je tak malý, že není hmatný při vyšetření pohmatem přes konečník a nelze ho zjistit na zobrazovacích vyšetřeních. Nádory T1 jsou potvrzeny biopsií a označovány jako a, b nebo c na základě patologického rozboru.

T2 znamená, že karcinom prostaty může být hmatatelný při vyšetření pohmatem, ale je stále omezen na prostatu. Lékaři toto stádium taktéž popisují jako a, b nebo c na základě velikosti tumoru a zda postihuje jeden nebo více laloků prostaty (Obr. 1 a 2).

Obr. 1 Nádor T1 prostaty je příliš malý, aby byl hmatný při vyšetření nebo viditelný na zobrazovacích metodách.
Obr. 1 Nádor T1 prostaty je příliš malý, aby byl hmatný při vyšetření nebo viditelný na zobrazovacích metodách.
Obr. 2 Nádor T2 prostaty je ohraničen na prostatu.
Obr. 2 Nádor T2 prostaty je ohraničen na prostatu.

Léčba

Jestli Vám byl diagnostikován lokalizovaný karcinom prostaty, Váš lékař může doporučit léčbu rakoviny konzervativně, radikální prostatektomií, radioterapií (ozářením) nebo novými experimentálními metodami. Každá léčba má své výhody a nevýhody. Volba závisí na Vašem individuálním stavu.

Tento oddíl popisuje různé léčebné možnosti, které můžete prodiskutovat se svým lékařem. Jsou to obecné informace, které nejsou specifické pro Vaše individuální potřeby. Berte na vědomí, že individuální doporučení mohou záležet na Vaší zemi a zdravotnickém systému.

error: Content is protected !!