• Go to:

Rakovina prostaty se může šířit do jiných orgánů nebo lymfatických uzlin mimo pánevní oblasti, mluvíme pak o metastatickém onemocnění. Nádory v jiných orgánech nebo lymfatických uzlinách se nazývají metastázy. Váš lékař může doporučit léčbu metastáz hormonální léčbou.

Je důležité vědět, že metastatické onemocnění nelze vyléčit. Místo toho se bude Váš lékař snažit zpomalit růst nádoru a metastáz. To vám dá šanci žít déle a s méně příznaky.

Rakovina prostaty metastazuje obvykle do kostí nebo do páteře. V pozdější fázi se může karcinom prostaty rozšířit i do plic, jater, vzdálených lymfatických uzlin a do mozku (Obr. 1). Většina metastáz způsobuje zvýšení hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi.

Metastázy v páteři mohou způsobit příznaky, jako jsou silné bolesti zad, spontánní zlomeniny nebo tlak na nervy a míchu. Mohou být také asymptomatické (tj. bez příznaků). Ve vzácných případech mohou plicní metastázy způsobovat přetrvávající kašel.

Ke zjištění metastáz jsou používány zobrazovací metody – např. kostní metastázy lze zobrazit na kostní scintigrafii. Pro doplnění informací o kostních metastázích nebo ke zjištění metastáz v játrech, plicích nebo mozku je indikováno CT vyšetření.

Tato část se zabývá různými druhy hormonální terapie, o kterých se můžete poradit se svým lékařem.

Jde o obecné informace, které nemusí odpovídat Vašim individuálním potřebám. Mějte na paměti, že jednotlivá doporučení mohou záviset na Vaší zemi a systému zdravotní péče.

Obr. 1 Metastatický karcinom prostaty se může rozšířit do kostí, páteře, plic nebo do mozku.
Obr. 1 Metastatický karcinom prostaty se může rozšířit do kostí, páteře, plic nebo do mozku.

Možnosti léčby

Máte-li metastazující rakovinu prostaty, Váš lékař Vám doporučí hormonální terapii. Ta je součástí tzv. paliativní péče. Tato terapie zpomaluje růst primárního nádoru, jeho metastáz a ovlivňuje příznaky.
O hormonální terapii se také hovoří jako o androgenní deprivační terapii (ADT). Lze ji provádět chirurgicky či pomocí léků. Chirurgická léčba spočívá v odstranění obou varlat – tzv. bilaterální orchiektomie. Medikamentózní léčba k zastavení produkce androgenů (mužských pohlavních hormonů) se provádí pomocí LHRH agonistů nebo LHRH antagonistů. Tyto léky jsou k dispozici jako depotní injekce (tedy injekce s dlouhodobým účinkem) aplikované pod kůži nebo do svalu. Antiandrogeny jsou léky blokující účinek androgenů. Jsou k dispozici v podobě tablet. Hormonální terapie způsobuje kastraci.
Kastrace má fyzické a emocionální následky. Nejběžnější jsou návaly horka, nižší sexuální apetit a porucha erekce. Účinky chirurgické kastrace jsou trvalé. V případě chemické kastrace (pomocí léků) mohou některé z příznaků vymizet po ukončení léčby. Své obavy si prodiskutujte se svým lékařem.
Máte-li kostní metastázy, které jsou symptomatické (s příznaky), lze v průběhu medikamentózní terapie doplnit radioterapii, která může předcházet nebo zmírňovat symptomy ev. zlomeniny.
Nejčastější doporučenou terapií metastazujícího karcinomu prostaty jsou agonisté LHRH, ale volba léčby vždy závisí na individuální situaci. Níže jsou uvedeny okolnosti, které Váš lékař zváží při plánování péče:

  • Váš věk
  • Vaše anamnéza (celková zdravotní historie)
  • místa rozšíření nádoru
  • Vaše příznaky
  • druh léčby, která je k dispozici ve Vaší nemocnici
  • Vaše osobní preference a hodnoty
  • podpůrná síť, která je Vám k dispozici
error: Content is protected !!