Ben Bir Üroloji Hastasıyım

Aşırı aktif mesane semptomları

Aşırı aktif mesane semptomları (AAM)

Mesane nedir?

Mesane böbreklerden üretilen idrarı depolayan organdır.Kas yapıdan oluşur, kese şeklindedir ve yaklaşık 500 cc idrar depolayabilir (Şekil 1a ve b).

İnsanların çoğu mesane  henüz yarım dolu iken doluluk hisseder. Mesaneyi boşaltmak için gevşeyebilmeniz gerekir.  Bu durum uygun sosyal ve çevresel faktörler varlığında mümkün olur; örneğin tuvalet ya da özel ayrılmış alan varlığı gerekir. Daha sonra beyin, mesanenin idrarı dışarı atmasını başlatmak için sinyal yollayacaktır.

İdrar yapma sıklığı bir çok faktöre bağlıdır. Özellikle de; alınan sıvı miktarı ile ilgilidir. Birçok insan tüm gün boyunca, günde 8 kereden az, gecede ya 1 kez idrara çıkar ya da hiç idrar yapma ihtiyacı duymaz.

Şekil 1a: Erkek alt üriner sistemi.
 Şekil 1a: Erkek alt üriner sistemi.
Şekil 1b: Kadın alt üriner sistemi.
Şekil 1b: Kadın alt üriner sistemi.

 

Aşırı aktif mesane semptomları nelerdir?

İdrar depolama semptomlarıdır. Depolama semptomları şunlardır:

 • Ani idrar yapma ihtiyacı ve bunun erteleyememe sıkıntısı
 • İstemsiz idrar kaçırma
 • Normalden daha sık idrar yapma ihtiyacı
 • Gece idrar yapma ihtiyacı ile uyanma

AAM semptomları kadınları ve erkekleri sıklıkla etkiler. İnsanlar %10-20’si hayatlarının bir döneminde çeşitli derecelerde bu şekilde şikayetlerden yakınırlar.

Aşırı aktif mesane semptomlarının nedenleri?

AAM semptomları çeşitli nedenlerle ortaya çıkar:

 • Bazı insanlar, mesanelerinde ani ve spontankontraksiyon yaşarlar
 • Bazı insanlar mesane dolumunu daha hassas hissederler
 • Bazı vakalarda böbrekler gece daha fazla idrar üretir. Bu noktüriye neden olur. Bu durum ileri yaş ve belli tıbbi durumlarla ilgili olabilir
 • Bazı kişiler daha küçük mesaneleri vardır ve daha çabuk dolar. Bu durum çok sık değildir

Doktorunuzun kullanabileceği terimler

 • Ani idrar sıkışması ertelenemez: idrar yapma ihtiyacı, idrar kaçırma korkusuna sebep olur. AAM en önemli semptomudur.
 • Ani inkontinans: tuvalete yetişememe sonucu idrar kaçırma
 • Idrar yapma sıklığı:  daha sık aralıklarla idrar hissi genellikle günde 8 kez den fazla
 • Nokturi: gece 1-2 kez idrar yapma ihtiyacı ile uyanma
 • AÜSS (alt üriner sistem semptomları):  üriner sistemi etkileyen semptomların tümü için kullanılan bir terimdir.