• Go to:

Метастатичен рак на бъбреците

Бъбречните тумори се разпространяват към други органи или отдалечени лимфни възли. Това се нарича метастатично заболяване. При метастатично заболяване бъбречният тумор се нарича първичен тумор, а туморите в други органи се наричат метастази. Лекарят ви може да ви препоръча да лекувате метастатичното заболяване с операция, обикновено в комбинация с антиангиогенна терапия, известна още като целенасочена

Read more

Лъчева терапия при рак на бъбреците

Лъчевата терапия разрушава и унищожава туморната тъкан. Бъбречните тумори като цяло не реагират при лъчева терапия. По тази причина терапията се препоръчва, само за да облекчи симптомите, причинени от първичния тумор или метастазите, които не могат да се отстранят оперативно. Лечението може да бъде с еднократно облъчване. Но може да се наложи да отидете в

Read more

Медикаментозно лечение при рак на бъбреците

Медикаментозното лечение е стандартна процедура при метастатичен бъбречен рак. Има няколко типа лечение: Антиангиогенна терапия, често описвана като целенасочена терапия Имунотерапия Химиотерапия в комбинация с имунотерапия Тези медикаменти влияят на механизмите, които използват туморите, за да се развиват. Всички решения относно правилната терапия се взимат след внимателна преценка на общото състояние, симптомите и прогнозата. Правят

Read more

Локално напреднал рак на бъбреците

Какво е локално напреднал бъбречен рак? Locally-advanced kidney cancer refers to a tumour which has spread to or beyond the blood vessels, tissue, organs, or lymph nodes surrounding the kidney. It may be a stage III or IV tumour, depending on how far outside the kidney the tumour has spread. Ако диагнозата ви е локално

Read more

Локализиран рак на бъбреците

Какво е локализиран рак на бъбрека? Локализираният рак на бъбрека се отнася до тумор, който е ограничен в рамките на бъбрека и не се е разпространил към други части на тялото. Може да бъде тумор в първи или втори стадий, в зависимост от големината му (Фиг. 1 и 2). Ако диагнозата ви е локализиран рак

Read more

Активното наблюдение рак на бъбреците

Активното наблюдение е форма на лечение на локализиран рак на бъбреците, при което лекарят активно проследява тумора. Препоръчва се, ако оперативната намеса не е най-добрият вариант в конкретния случай и туморът в бъбрека е по-малък от 4 см. Сред причините, поради които лекарят ви може да каже, че не може да се подложите на операция,

Read more

Рискови фактори за рак на бъбреците

Причините за рак на бъбреците често трудно се определят. Общите рискови фактори са: Пушене Затлъстяване Роднина по права линия от първа степен с рак на бъбреците или високо кръвно налягане също представляват потенциални рискови фактори. Някои промени в начина на живот, най-съществените сред които са отказване от цигарите и поддържане на здравословно тегло, може да

Read more

Класификация на рака на бъбреците

Туморите на бъбреците се класифицират според стадия, подвида и степента на агресивност на туморните клетки. Тези три елемента са в основата на възможния курс на лечение. Система за определяне на стадия Туморният стадий посочва колко напреднало е развитието на тумора и дали има метастази в лимфните възли или други органи. Определянето на стадия на тумора

Read more

Диагностични на рака на бъбреците

Тъй като съществуват няколко вида тумори на бъбреците, лекарят прави поредица от изследвания, за да установи по-добре какво е състоянието ви. Тези изследвания включват преглед на медицинския картон и образна диагностика. Понякога се анализира и здравословното състояние в семейството. КТ или ЯМР установяват размера на тумора и дали се е разпространил към околните вени, лимфни

Read more

Симптоми на рака на бъбреците

Въпреки, че ракът на бъбреците като цяло е асимптоматичен, един на десет души има симптоми, като болка отстрани на тялото или кръв в урината. Това може да е признак, че болестта е в напреднал стадий. При някои хора се наблюдават т.нар. паранеопластични синдроми. Това са реакции на организма към всеки тип рак и може да

Read more

error: Content is protected !!