Γενική αναισθησία

Η κατάσταση στην οποία ο ασθενής είναι αναίσθητος και δε νιώθει πόνο κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής επέμβασης.

error: Content is protected !!