Πριαπισμός

Μία εμμένουσα και επώδυνη στύση του πέους.

error: Content is protected !!