Στυτική δυσλειτουργία

Η αδυναμία ύπαρξης ή διατήρησης της στύσης.

error: Content is protected !!