Ενδοσκόπιο

Ένα όργανο που ομοιάζει με σωλήνα για την εξέταση του εσωτερικού του σώματος. Μπορεί να είναι εύκαμπτο ή άκαμπτο.

error: Content is protected !!