• Go to:

EAU Informacije za pacijente su zajednički pothvat brojnih partnera projekta koji doprinose njegovom uspjehu.

EAU Ured za smjernice

EAU Ured za smjernice odgovoran je za izradu EAU smjernica. Ove smjernice predstavljaju najnovija znanstvena otkrića i pružaju kliničke preporuke za urološku njegu. Cijelo područje urologije pokrivaju 23 radna panela za smjernice, koji svi zajedno broje gotovo 200 međunarodnih stručnjaka. EAU smjernice se redovito ažuriraju, prezentiraju u raznim formatima, i dostupne su u različitim publikacijama. Materijalima se može pristupiti i na internetskoj stranici, a dostupni su u više jezika.

Pročitajte više o EAU smjernicama

EAU Odjel za urolitijazu

EAU Odjel za urolitijazu (EULIS) nastoji olakšati napredak znanja, ispitivanje i liječenje urolitijaze te promicati dijalog, istraživanje, edukaciju i osposobljavanje za sve aspekte pojave urinarnog kamenca.

Pročitajte više o EULIS

Odsjek urolitijaze EAU Grupe mladih urologa

Odsjek urolitijaze EAU Grupe mladih urologa predstavljaju mladi entuzijasti urolozi čije se zanimanje za istraživanja u urologiji i akademskim aktivnostima odnosi na dijagnozu i tretman mokraćnog kamenca.

Europsko udruženje uroloških medicinskih sestara (EAUN)

EAUN predstavlja više od 2.500 medicinskih sestara koje pružaju urološku njegu. EAUN je živa i dinamična organizacija čiji je cilj najbolja moguća urološka njega, posebno za pacijenta. Udruženje podupire urološke medicinske sestre putem edukativnih i znanstvenih aktivnosti kao i putem raznih publikacija.

Pročitajte više o EAUN

Europa Uomo, Europska koalicija pacijenata s rakom prostate

Europa Uomo, Europska koalicija pacijenata s rakom prostate, predstavlja i pomaže pacijente i grupe pacijenata s rakom prostate i oboljenjima prostate općenito. Naši ciljevi uključuju podizanje svijesti, rano otkrivanje raka prostate s prilagodbom rizika, organiziranje specijaliziranih jedinica za tretman raka prostate, institucionaliziranje korištenja indikatora zdravstvenih ishoda s fokusom na pacijenta, koordinirano istraživanje, poboljšanje kvalitete života i smanjenje smrtnosti.

Europa Uomo surađuje s profesionalnim organizacijama s ciljem pružanja povratnih informacija o pacijentima i primanja informacija o dokazanim tretmanima za edukaciju muškaraca o holističkoj njezi. EUomo surađuje i s drugim grupama potpore u duhu solidarnosti u zagovaranju.

Asklepios Kliniken Harburg, Germany
Asklepios Kliniken Harburg, Germany
International Kidney Cancer Coalition (IKCC)
International Kidney Cancer Coalition (IKCC)
European Cancer Patient Coalition (ECPC)
European Cancer Patient Coalition (ECPC)
Fight Bladder Cancer UK
Fight Bladder Cancer UK
error: Content is protected !!