• Go to:

Medical Expulsive Therapy (MET)

Uw arts kan geneesmiddelen aan u voorschrijven (zogenaamde alfablokkers of nifedipine) om te helpen de steen sneller uit te plassen en om de pijn te beperken terwijl de steen zich verplaatst. Dit wordt Medical Expulsive Therapy (MET) genoemd en deze methode heeft het meeste effect bij urineleiderstenen.

Tijdens behandeling met MET bezoekt u uw arts regelmatig – hoe vaak is afhankelijk van zijn of haar advies. De arts controleert dan of de steen blijft bewegen en of uw nieren goed blijven werken.

Oplossen van uw steen

Als u lijdt aan urinezuurstenen, dan is het misschien mogelijk om uw steen op te lossen. Hiervoor wordt de pH-waarde van uw urine verhoogt, zodat deze meer basisch dan zuur wordt. Gewoonlijk worden via de mond ingenomen geneesmiddelen als alkalinecitraat of natriumbicarbonaat voorgeschreven. Bij een pH-waarde van 7,0-7,2 neemt de omvang van de steen af en kan deze uiteindelijk zelfs volledig oplossen. U kunt de pH-waarde van uw urine met behulp van een dipstick-test makkelijk thuis zelf controleren.

error: Content is protected !!