• Go to:

Uw arts adviseert u om Robot-geassisteerde Partiële Nefrectomie, oftewel RAPN, te laten uitvoeren. Bij deze niersparende operatie wordt een deel van uw nier verwijderd.

Deze animatie laat zien hoe de operatie in zijn werk gaat.

Deze animatie is ontwikkeld door de European Association of Urology, ondersteund door een educatieve subsidie van Intuitive Surgical Sàrl.

De redactionele inhoud van deze video is onafhankelijk van de sponsor opgesteld en wordt geacht geen tegengestelde belangen te dienen. De informatie in deze video is van algemene aard en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies.

error: Content is protected !!