• Go to:

SWL: Shock-wave Lithotripsy

Het vergruizen van nierstenen wordt gedaan met een machine die vanaf de buitenkant van uw lichaam stenen in uw lichaam kan afbreken. Voor het afbreken van een steen worden door de huid heen gerichte schokgolven (korte pulsen met geluidsgolven met een hoge energie) naar de steen gezonden. De steen absorbeert de energie van de schokgolven en hierdoor breekt de steen in kleinere delen. De steenfragmenten plast u in de dagen of weken na de procedure uit.

Niersteenvergruizing is geschikt voor meer dan 90% van de patiënten. Het succes ervan is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de kenmerken van de steen en uw lichamelijke toestand.

error: Content is protected !!