• Go to:

Het vergruizen van nierstenen wordt gedaan met een machine die vanaf de buitenkant van uw lichaam stenen in uw lichaam kan afbreken. Voor het afbreken van een steen worden door de huid heen gerichte schokgolven (korte pulsen met geluidsgolven met een hoge energie) naar de steen gezonden. De steen absorbeert de energie van de schokgolven en hierdoor breekt de steen in kleinere delen. De steenfragmenten plast u in de dagen of weken na de procedure uit (afb. 1).

Niersteenvergruizing is geschikt voor meer dan 90% van de patiënten. Het succes ervan is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de kenmerken van de steen en uw lichamelijke toestand.

Afb. 1. Gerichte schokgolven breken de stenen in fragmenten.
Afb. 1. Gerichte schokgolven breken de stenen in fragmenten.

Hoe wordt niersteenvergruizing gedaan?

U neemt plaats op een operatietafel met uw zijkant in de richting van de generator van de schokgolven (afb. 2). De exacte locatie van uw steen wordt bepaald met behulp van ultrasound of een röntgenfoto.

Tijdens de procedure kunt u de schokgolven horen, deze klinken als kleine knallen. Uw arts begint de behandeling met een lage intensiteit en verhoogt de kracht van de golven langzaam. Verdoving is niet nodig, maar u ontvangt pijnstillers om u tijdens de procedure comfortabel te voelen. Niersteenvergruizing duurt ongeveer 45 minuten.

Bij een grote steen komt het vaak voor dat er meerdere sessies nodig zijn om de steen volledig af te breken.

Afb. 2. Een veel voorkomend type niersteenvergruizer.
Afb. 2. Een veel voorkomend type niersteenvergruizer.

Wanneer wordt niersteenvergruizing afgeraden?

Er zijn meerdere contra-indicaties voor niersteenvergruizing die zowel met uw lichamelijke toestand als met de kenmerken van de steen te maken kunnen hebben.

Niersteenvergruizing wordt afgeraden wanneer:

 • u zwanger bent
 • u een verhoogd risico op een ernstige bloeding hebt
 • u een onbehandelde infectie hebt
 • u een onbehandelde hoge bloeddruk hebt
 • uw lichaamsbouw het moeilijk maakt om de steen te bereiken
 • u een aneurysma hebt
 • zich een anatomische blokkade in uw urinewegen, onder de steen of in de blaas bevindt
 • uw steen erg hard is (wat het geval is bij cystinestenen)

Ben ik meteen na de behandeling steenvrij?

Nee. Bij niersteenvergruizing wordt uw steen in kleine stukjes gebroken. Deze fragmenten plast u in de dagen of weken na de niersteenvergruizing uit. Om het uitplassen van de steenfragmenten te bevorderen kunt u met MET worden behandeld.

Hoe bereid ik me op de procedure voor?

Uw arts legt u uitgebreid uit hoe u zich op de procedure kunt voorbereiden. Als u een geneesmiddel gebruikt om de stolling van uw bloed te vertragen, bespreek dan met uw arts of u voorafgaand aan de procedure hiermee moet stoppen. Vanaf 4 uur voor de behandeling mag u niets meer eten.

Hoe lang duurt het voor ik mijn normale dagelijkse bezigheden weer kan hervatten?

Meestal kunt u meteen na de behandeling weer verder gaan met uw normale bezigheden. Zorg er echter voor dat u op de dag van de procedure wat rust neemt. Wanneer u geneesmiddelen hebt gekregen tegen de pijn of om u te kalmeren, bestuur dan binnen de eerste 24 uur na de niersteenvergruizing geen auto en bedien geen ander gemotoriseerd voertuig.

Als u geen pijn hebt, is het belangrijk dat u meer dan gewoonlijk drinkt om de steenfragmenten weg te spoelen. Probeer elke dag meer dan 2 liter te drinken. Als u een nierkoliek hebt, vraag dan aan uw arts hoeveel u moet drinken. Drink in de eerste 24 uur na de procedure geen alcohol.

U moet uw urine filteren zodat u de steenfragmenten voor steenanalyse kunt opvangen.
Uw arts plant in de eerste weken na de niersteenvergruizing regelmatig controlebezoeken met u.

U moet direct teruggaan naar het ziekenhuis wanneer u:

 • koorts krijgt
 • pijn in uw nier of zij voelt
 • langer dan 2 dagen na de behandeling nog steeds bloed in uw urine hebt

Voordelen van niersteenvergruizing

 • Klein risico op complicaties
 • Geen verdoving nodig

Nadelen van niersteenvergruizing

 • Uw steen wordt niet verwijderd. In plaats hiervan zullen de steenfragmenten in de volgende dagen of weken worden uitgeplast, waardoor een nierkoliek kan ontstaan.
 • Mogelijk hebt u bij grotere stenen meerdere behandelingen nodig
error: Content is protected !!