• Go to:

Čo je rakovina obličky?

Rakovina obličky je rast zhubných buniek (nádoru) v obličkách. Medicínsky názov je karcinóm renálnych buniek. Nádor v obličke môže byť aj nezhubný.

Rakovina obličky je všeobecný pojem. Existuje viacero variácií nádorov obličky a štádií ochorenia. Vaša liečba a skúsenosť s ňou závisia od konkrétnych vlastností nádoru a odbornosti zdravotníckeho personálu.

Jednotlivé časti tejto sekcie poskytujú všeobecné informácie o rakovine obličky, diagnostike a možnostiach liečby. O svojej situácii sa poraďte s lekárom.

Rakovina obličiek predstavuje celosvetovo asi 2 % zo všetkých diagnóz rakoviny. V posledných dvadsiatich rokoch došlo v Európe k miernemu nárastu počtu prípadov rakoviny obličiek, ale zároveň došlo vo väčšine regiónov k zvýšeniu miery prežívania. Je to spôsobené častejším využitím a zdokonalením technológií sonofgrafických a CT zobrazovacích metód, čo vedie k diagnostikovaniu rakoviny obličky v skoršom štádiu.

U mužov je pravdepodobnosť diagnostikovania rakoviny obličky vyššia ako u žien. Väčšine ľudí sa diagnostikuje medzi 60. a 70. rokom života.

Aká je funkcia obličiek?

Obličky sú párový orgán fazuľovitého tvaru uložené na zadnej strane brušnej dutiny, ktoré filtrujú krv a vytvárajú moč. Sú dôležité pri rôznych procesoch v tele, vrátane kontroly tlaku krvi, produkcie krviniek a udržiavania zdravých kostí (Obr. 1).

Treatment

If you are diagnosed with localised kidney cancer, your doctor can recommend treating the cancer with partial nephrectomy, radical nephrectomy, active surveillance, radiofrequency ablation, or cryotherapy. Each procedure has its own advantages and disadvantages. The choice of treatment depends on your individual situation.
If you are diagnosed with locally-advanced kidney cancer, your doctor can recommend to treat the cancer with radical nephrectomy or embolisation. Each procedure has its own advantages and disadvantages. The choice of treatment depends on your individual situation.
Kidney tumours can spread to other organs or distant lymph nodes. This is called metastatic disease. In metastatic disease, the kidney tumour is referred to as the primary tumour and the tumours in other organs are called metastases. Your doctor may recommend to treat metastatic disease with surgery, usually in combination with antiangiogenic therapy, also known as targeted therapy. In rare cases, immunotherapy is also used. For the treatment of metastases, radiotherapy may be recommended.
Generally, metastatic disease cannot be cured. The treatment of metastatic disease aims to reduce the size of the primary tumour and the metastases. This will give you the chance to live longer and have fewer symptoms.

error: Content is protected !!