• Go to:

Kaj je rak prostate?

Rak prostate je maligni tumor prostate. Obstaja več stadijev raka prostate. Vaše zdravljenje in izkušnje so odvisne od specifičnih lastnosti tumorja ter od izkušenosti vaše zdravstvene ekipe.

V tem delu boste pridobili splošne informacije o raku prostate, diagnozi in različnih načinih zdravljenja. Pogovorite se s svojim zdravnikom, kaj je najbolje v vaši specifični situaciji.

Večina rakov prostate se razvija počasi in ne povzroča simptomov. Hitro-rastoči raki prostate so redkejši. Tveganje za nastanek raka prostate se z leti povečuje. Povprečna starost bolnikov ob postavitvi diagnoze raka prostate znaša 69 let.

Zaradi razvoja novih diagnostičnih metod in daljše življenjske dobe odkrivamo vse več bolnikov z rakom prostate, ki predstavlja najpogostejšo obliko raka pri starejših moških v Evropi. Preživetje bolnikov je relativno visoko in še narašča.

Stadiji bolezni

Obstajajo različni stadiji raka prostate. Tumor, ki je omejen na prostato in še ni razširjen, imenujemo lokaliziran rak prostate. Pri lokalno napredovalemu raku prostate se je tumor razrasel izven prostate v obdajajoče tkivo, denimo v semenske mešičke, vrat sečnega mehurja ali bezgavke v bližini prostate. Če se je rak razširil v oddaljene bezgavke ali druge organe, zdravniki temu pravijo metastatska bolezen.

Vloga hormonov pri rasti celic raka prostate

A tumour develops when cells begin to grow faster than normal. The growth of prostate cancer cells is related to male sex hormones called androgens. Testosterone is the most important androgen. Androgens are almost exclusively produced in the testicles.

Tumor se razvije, ko začnejo celice rasti hitreje, kot je normalno. Rast celic raka prostate je povezana z moškimi spolnimi hormoni, ki jim pravimo androgeni. Testosteron je najbolj pomemben androgen. Androgeni se proizvajajo skoraj izključno v modih.

Slika 1: T3 tumor prostate, ki je zajel semenske mešičke.
Slika 1: T3 tumor prostate, ki je zajel semenske mešičke.
Slika 2: T4 tumor prostate, ki je zajel vrat sečnega mehurja, mišico zapiralko in zadnjik.
Slika 2: T4 tumor prostate, ki je zajel vrat sečnega mehurja, mišico zapiralko in zadnjik.

Ti podatki so bili nazadnje posodobljeni 2018

Te informacije so bile osnovane s strain Evropskega urološkega združenja (European Association of Urology (EAU)), v sodelovanju z EAU sekcijo za uro-onkologijo (EAU Section of Uro-Oncology (ESOU)), mladimi urološkimi akademiki (Young Academic Urologists (YAU)), Evropskim združenjem uroloških medicinskih sester (European Association of Urology Nurses (EAUN)), in združenjem Europa Uomo.his information was produced by the European Association of Urology (EAU) in collaboration with the EAU Section of Uro-Oncology (ESOU), the Young Academic Urologists (YAU), the European Association of Urology Nurses (EAUN), and Europa Uomo.

Vsebina tega letaka se sklada s EAU smernicami.

Sodelavci:

 • Dr. Roderick van den Bergh – Utrecht, Nizozemska
 • Prof. Dr. Zoran Culig – Innsbruck, Avstrija
 • Prof. Dr. Louis Denis – Antwerp, Belgija
 • Prof. Bob Djavan – Dunaj, Avstrija
 • Mr. Enzo Federico – Trst, Italija
 • Mr. Günter Feick – Pohlheim, Nemčija
 • Dr. Pirus Ghadjar – Berlin, Nemčija
 • Dr. Alexander Kretschmer – München, Nemčija
 • Prof. Dr. Feliksas Jankevičius – Vilnius, Litva
 • Prof. Dr. Nicolas Mottet – Saint-Étienne, Francija
 • Dr. Bernardo Rocco – Milano, Italija
 • Ms. Maria Russo – Orbassano, Italija
error: Content is protected !!