• Go to:

Lehtësimi i presionit në veshka. Tubi i nefrostomisë vendoset drejtpërdrejt në veshka nëpër lëkurë në mënyrë që urina të largohet nga trupi (shih gjithashtu Tubi i nefrostomisë).

error: Content is protected !!