• Go to:

Nëse keni ndonjë pyetje ose sugjerime për zhvillimin e EAU Informacion për pacientin, ju lutemi të na kontaktoni duke përdorur këtë formular.

Ju lutemi ta keni parasysh se ne nuk do të mund t’ju ndihmojmë rreth ndonjë pyetjeje për sa I përket gjendjes suaj personale shëndetësore (mjekësore). Kjo web-faqe synon të japë informacion të përgjithshëm mb I gjendjet urologjike dhe është plotësuese ndaj informacioneve që ju i merrni në konsultimin me mjekun tuaj. Ju duhet gjithmonë ta konsultoni mjekun tuaj nëse keni ankesa ose brengosje lidhur me shëndetin tuaj.

Eau Central Office
PO Box 30016
6803AA Arnhem
The Netherlands

Telefon: +31 26 3890 680
Email: info.patientinformation@uroweb.org

error: Content is protected !!